Stránka 1 z 1

VYŘEŠENO - Indexy

PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2018 11:24
od panik
Dobrý den, při bádání často využívám (pokud jsou) indexy. Nevím ale od kdy se měly indexy dělat, kdo to nařídil atd. Najde se nějaký zkušený genealog, který by k tomuto tématu něco napsal a osvětlil to širší veřejnost? Předem děkuji za všechny, kteří se poučí, tak jako já.
K.Š.

Re: Indexy

PříspěvekNapsal: čtv led 25, 2018 11:37
od ozana

Re: Indexy

PříspěvekNapsal: sob led 27, 2018 11:50
od Zora
Já bych jen dodala, že velká část indexů vznikala zpětně v době protektorátu, farnosti byly totiž doslova zaplaveny žádostmi o potvrzení nežidovského původu. Indexům se věnovali samotní kněží, ale také vysokoškolští studenti, profesoři, kteří měli znalosti a nemohli studovat nebo vykonávat své povolání (uzavření českých vysokých škol)

Bohužel, při předávání matrik po r. 1948 do působnosti MNV se předaly matriční knihy, ne vždy se ale předaly indexy. Ty pak zůstaly na farních úřadech.

Další problémy nastaly v hraničních oblastech, které v době protektorátu byly přičleněny k říši, po osvobození se některé matriční doklady ztratily, byly zničeny - důvodem byl i třeba fakt, že zápisy byly v němčině, mnohdy v kurentu.

Je třeba mít na zřeteli, že po r. 1945 nastal chaos tam, kde se odsunovalo obyvatelstvo, následně se opět sjednocoval systém zápisů (v době válečné zde platily německé předpisy o vedení matrik - tzv. stavovský úředník a teprve následně kostel dle víry).
Po roce 1948 si spoustu písemných informací chtěli ponechat přímo farnosti, docházelo, mírně řečeno, k nedorozuměním a tak se stávalo, že farnost odevzdala předepsané matriční knihy, ale ne indexy nebo další doklady.
Ma MNV byli nově instalovaní úředníci, kteří nemuseli být přesně informováni o vedení agendy matriky... a tak se některé , nejen pro genealogy důležité zápisy, ztratily nebo ocitly zcela jinde.

I třeba katolická farnost potřebovala hledat zpětně v matrikách, zda osoba, žádající o katolický sňatek, byla pokřtěna...

Vím o případech, kdy se na faře urychleně pořizovaly opisy matrik, aby měl i v budoucnu farář možnost nahlížet do těch starších knih.

Z