Matriky Praha - rozdělení farností pod ONV (ÚMČ)

Jaká je možnost získat informace z matrik?

Matriky Praha - rozdělení farností pod ONV (ÚMČ)

Příspěvekod Kirvin » úte úno 04, 2014 13:41

Hledal jsem v ASPI jakýsi předpis a mimo jiné na mě vypadlo toto. Třeba to někomu pomůže, pokud to zde je (hledal jsem...), tak se omlouvám všem stranám.

UL05/51

OZNÁMENÍ

Ústředního národního výboru hlav. města Prahy


Rozdělení matrik v Praze

Ústřední národní výbor hlavního města Prahy upozorňuje na rozdělení matriční agendy v Praze, uvedené v připojené příloze a žádá všechny soudy, úřady a orgány veřejné správy, aby se v zájmu urychlení řízení obracely se svými dotazy a žádostmi o výpisy z matrik přímo na příslušné obvodní národní výbory a uváděly pokud možno vždy přesné místo narození, uzavření manželství nebo úmrtí, jakož i náboženské vyznání osoby, o jejíž matriční výpis jde.

Příloha


Obvodní národní výbory v Praze vedle civilních matrik, které vedou od 1. dubna 1949 pro své správní obvody (popsané v přílohách vládního nařízení č. 79/1949 Sb.), vedou ještě tyto další matriky:

Obvodní národní výbor v Praze 1

Civilní matriky:

býv. magistrátu hlavního města Prahy, vnitřní Praha do 31. 12. 1941 Velká Praha od 1. 1. 1942 do 31. 3. 1949

býv. okresní správy politické Karlín do 31. 5. 1927

býv. okresní správy politické Žižkov do 31. 12. 1926

býv. okresní správy politické Vinohrady do 31. 5. 1927

býv. okresní správy politické Smíchov do 31. 12. 1926 (31. 5. 1927)

býv. okresního úřadu Praha-venkov od 1. 6. 1927 do 30. 5. 1942

okresu Praha-jih od 1. 6. 1942 do 31. 12. 1949

okresu Praha-sever od 1. 6. 1942 do 31. 12. 1949

okresu Praha-východ od 1. 1. do 31. 12. 1949

okresu Praha-západ od 1. 1. do 31. 12. 1949

býv. okresu Jílové od 1. 1. 1923 do 31. 12. 1948

býv. německého stavovského úřadu v Praze 1939-1945

býv. německého stavovského úřadu v Jílovém 1941-1945

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Františka v Praze 1, Křížovnická 1

u sv. Haštala v Praze 1 - Staré Město, Haštalské nám. 4

u sv. Jakuba v Praze 1 - Staré Město, Malá Štupartská 6

u Matky Boží před Týnem v Praze 1 - Staré Město, Celetná 5

u sv. Jiljí v Praze 1 - Staré Město, Husova 8

u Matky Boží pod řetězem konec mostu v Praze 1 - Malá Strana, Velkopřevorská 4

u sv. Mikuláše v Praze 1 - Malá Strana, Sněmovní 3

u sv. Tomáše v Praze 1 - Malá Strana, Letenská 22

u Nanebevzetí Panny Marie v Praze 1 - Hradčany - Pohořelec 23 (Strahov)

u sv. Víta v Praze 1 - Hradčany, Vikářská 8

u sv. Klimenta v Praze 1 - Staré Město, Karlova 1

československých farních úřadů:

náboženské obce církve československé v Praze 1 - Staré Město, Staroměstské nám.

náboženské obce církve československé pro Prahu - Malá Strana a Hradčany, Šámalova ul.

farního úřadu českobratrské církve evangelické v Praze - Staré Město, Salvátorská 1

farního úřadu církve starokatolické v Praze 1 - Staré Město, Novotného Lávka

duchovní správy náboženské společnosti československých unitářů v Praze 1 - Staré Město, Karlova 8

správy židovských matrik v Praze 1 - Josefov, Maislova 18 (všech náboženských obcí židovských v českých krajích)

býv. Spojených německých církví evangelických aug. a helv. vyznání

duchovních správ:

býv. nemocnice Milosrdných bratří v Praze 1 - Staré Město, Na Františku

býv. nemocnice Milosrdných sester v Praze 1 - Malá Strana, Pod Petřínem

vojenské matriky z celého území ČSR.

Obvodní národní výbor v Praze 2

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Apolináře v Praze 2 - Nové Město, Apolinářská 2

u Panny Marie Sněžné v Praze 2 - Nové Město, Jungmannovo nám. 18

u sv. Štěpána v Praze 2 - Nové Město, Štěpánská ul. 10

u nejsv. Trojice v Praze 2 - Nové Město, Vyšehradská 37

u sv. Vojtěcha v Praze 2 - Nové Město, Pštrosova 17

u sv. Petra a Pavla v Praze 2 - Nové Město - Vyšehrad, Štulcova 8

československých farních úřadů:

náboženské obce církve československé v Praze 2 - Nové Město, Resslova 6

náboženské obce církve československé v Praze 2 - Vyšehrad, Vratislavova č. 8

farního úřadu Jednoty bratrské v Praze 2 - Nové Město, Hálkova 5,

duchovní správy pravoslavné církve v Praze 2 - Nové Město, Resslova 6

duchovních správ:

býv. všeobecné nemocnice v Praze 2 - Nové Město, Karlovo nám. 2 býv. psychiatrické kliniky u sv. Kateřiny v Praze 2 - Nové Město,

U Karlova býv. nemocnice Alžbětinek v Praze 2 - Nové Město, Na Slupi.

Obvodní národní výbor v Praze 3

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Jindřicha v Praze 3 - Nové Město, Jindřišská 30

u sv. Petra v Praze 2 - Nové Město, Biskupská 13

u sv. Cyrila a Methoděje v Praze 3 - Karlín, Cyrilomethodějské nám. 4

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 3 - Karlín, Vítkova 13

farního úřadu českobratrské církve evangelické v Praze 2 - Nové Město, Klimentská 18.

Obvodní národní výbor v Praze 4
Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u nejsv. Trojice v Praze 4 - Košířích, Vrchlického 286

u sv. Vavřince v Praze 4 - Jinonicích, Řeporyjská 1

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 4 - Košířích, Plzeňská 194.

Obvodní národní výbor v Praze 5

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Markéty v Praze 5 - Břevnově, Markétská 1

u sv. Norberta v Praze 5 - Střešovicích, Na Andělce 2

u sv. Fabiána a Šebestiána v Praze 5 - Liboci, Libocká 5

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 5 - Břevnově, Fastrova 315

farního úřadu československé církve evangelické v Praze 5 - Břevnově, Na bateriích 950.

Obvodní národní výbor v Praze 6

Civilní matriky:

býv. magistrátní úřadovny v Dejvicích od 1. 1. 1927 do 31. 12. 1941

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Matěje v Praze 6 - Dejvicích, Na Fišerce 18

u sv. Gotharda v Praze 6 - Bubenči, Krupkovo nám. 32

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 6 - Dejvicích, Wuchterlova 7.

Obvodní národní výbor v Praze 7

Církevní matriky:

římsko-katolického farního úřadu u sv. Antonína v Praze 7 - Holešovice, tř. Dukelských hrdinů 22

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 7 - Holešovicích, Farského 3.

Obvodní národní výbor v Praze 8

Civilní matriky:

býv. magistrátní úřadovny v Libni od 1. 6. 1927 do 31. 12. 1941

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u Početí Panny Marie v Praze 8 - Libni, tř. Rudé armády 31

u sv. Terezičky v Praze 8 - Kobylisích čp. 640

u sv. Petra a Pavla v Praze - Bohnicích čp. 4

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 8 - Libni, U pivovaru 1

farního úřadu církve českobratrské-evangelické:

v Praze 8 - Libni, U modlitebny čp. 1098 v Praze 8 - Kobylisích

duchovní správy psychiatrické léčebny v Praze 8 - Bohnicích.

Obvodní národní výbor v Praze 9

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u Krista Krále v Praze 9 - Vysočanech, Fučíkova ul.

u sv. Jiří v Praze 9 - Hloubětíně, Náměstí 5

u sv. Václava v Praze 9 - Proseku, Ke kostelu 5

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 9 - Vysočanech, Sokolovská 270.

Obvodní národní výbor v Praze 10

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u Neposkvrněného Početí Panny Marie v Praze 10 - Strašnicích, Starostrašnická 1000

u Stětí sv. Jana v Praze - Hostivaři, Domkářská 21

československých farních úřadů:

náboženské obce církve československé v Praze 10 - Strašnicích, Svatopluka Čecha 1

náboženské obce církve československé v Praze - Hostivaři, Tyršova 158

farního úřadu československé církve evangelické v Praze 10 - Strašnicích, Kralická 4.

Obvodní národní výbor v Praze 11

Civilní matriky:

býv. magistrátní úřadovny na Žižkově od 1. 1. 1927 do 31. 12. 1941

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Prokopa v Praze 11 - Žižkově, Tomkova 36

u sv. Anny v Praze 11 - Žižkově, Ostromečská 6

u sv. Rocha v Praze 11 - Žižkově, Sudoměřská 53

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 11 - Žižkově, Pernštýnovo nám. 14

farních úřadů českobratrské církve evangelické:

v Praze 11 - Žižkově, Prokopova 4

v Praze 11 - Žižkově, Tomkova 8

v Praze 11 - Jarov, Na chmelnici čp. 1965.

Obvodní národní výbor v Praze 12

Civilní matriky:

býv. magistrátní úřadovny na Vinohradech od 1. 6. 1927 do 31. 12. 1941

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Ludmily v Praze 12 - Vinohradech, Jugoslávská 27

u Nejsvětějšího srdce Páně, v Praze 12 - Vinohradech, Náměstí krále Jiřího 19

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 12 - Vinohradech, Dykova 1

farního úřadu českobratrské církve evangelické v Praze 12 - Vinohradech, Korunní 60

duchovní správa státní oblastní nemocnice v Praze 12 - Vinohradech, čp. 1150.

Obvodní národní výbor v Praze 13

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Mikuláše v Praze 13 - Vršovicích, Vršovické nám. 84

u Blahoslavené Anežky v Praze 13 - Spořilově, Jihovýchodní IV, čp. 896

československých farních úřadů:

náboženské obce církve československé v Praze 13 - Vršovicích, Moskevská 34

náboženské obce církve československé v Praze - Záběhlicích

náboženské obce církve československé v Praze - Spořilově, Roztylské náměstí

farního úřadu českobratrské církve evangelické v Praze 13 - Spořilově, Roztylské sady čp. 1092.

Obvodní národní výbor v Praze 14

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Václava v Praze 4 - Nuslích, Svatoslavova 7

u Narození Panny Marie v Praze 14 - Michli, Kostelní 52

u Panny Marie Vítězné v Praze 14 - Lhotce, čp. 330

československých farních úřadů:

náboženské obce církve československé v Praze 14 - Nuslích, Táborská 4

náboženské obce církve československé v Praze 14 - Michli, Leninova 110

náboženské obce církve československé v Praze 14 - Dolní Krči, U Krčské vodárny II 320

farního úřadu českobratrské církve evangelické v Praze 14 - Nuslích, Balabánova 1169.

Obvodní národní výbor v Praze 15

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Michaela arch. v Praze 15 - Podolí, Na Prokopce 270

u sv. Prokopa v Praze 15 - Braníku, Branická 21

československých farních úřadů:

náboženské obce církve československé v Praze 15 - Podolí, Sinkulova 4

náboženské obce církve československé v Praze 15 - Braníku, Branická 722

farního úřadu českobratrské církve evangelické v Praze 15 - Braníku, Nad kostelem 531.

Obvodní národní výbor v Praze 16

Civilní matriky:

býv. magistrátu úřadovny na Smíchově od 1. 1. 1927 do 31. 12. 1941.

Církevní matriky:

římsko-katolických farních úřadů:

u sv. Václava v Praze 16 - Smíchově, Nám. 14. října 642

u sv. Filipa a Jakuba v Praze 16 - Hlubočepích, Na Zlíchově č. 8

farního úřadu náboženské obce církve československé v Praze 16 - Smíchově, Na Doubkově 2040.
Každý život má svou velikost. (Gorkij)

Ty Tomáš
Uživatelský avatar
Kirvin
 
Příspěvky: 170
Registrován: úte čer 04, 2013 17:35
Bydliště: Plzeňský kraj
Oblast pátrání: panství Šťáhlavy, Plasy, Radnice, Vsetínsko, Pardubicko, Klatovsko, Ostravsko.

Zpět na O matrikách

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník