Ebr, Kučera - Berounsko 1700-1800

Místo pro ty, kteří hledají konkrétní osobu nebo jen příjmení.
Pravidla fóra
Prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. do sekce Příjmení v rodokmenech patří seznam příjmení, která se vyskytují ve vašem rodokmenu a hledáte "spřízněnou duši", která je má v rodokmenu také.
Např:
V rodokmenu mám:
Novák (Opava)
Novotný (Novojičínsko)
Nový (Ostrava a okolí)


2. do sekce Hledá se patří váš dotaz ohledně pátrání po konkrétním člověku nebo všeobecně o příjmení, které se vám nedaří najít a doufáte, že někdo jiný bude vědět.
Např:
Hledám Františku Novákovou narozenou v Praze 1854
nebo
Hledám Novotných a Nových z okolí Písku

3. sekce Původ příjmení, příjmení podobná se zabývá jazykovým, a nikoli místním, původem příjmení.

Díky za pochopení, ulehčíte tím hledání sobě i ostatním
(Při opakovaném vložení příspěvku do nesprávné sekce může být váš příspěvek smazán.)

Děkuji tímto: zrnkapísku

Ebr, Kučera - Berounsko 1700-1800

Příspěvekod JosefJ. » ned lis 15, 2020 17:47

Dobrý den.
Vidím, že okolím Berouna se tu momentálně zabývá více lidí. naváži na cizí dotaz v viewtopic.php?f=33&t=51251 a zeptám se, zda někdo nenarazil na:

1. Úmrtí Tomáše Ebra z Jarova u Berouna mezi roky 1746 (uveden v soupise poddaných) a 1753 (u svatby syna zmíněn jako nebožtík). Narozen 13.1.1693 v Králově Dvoře (ovčíně), oženil se pravděpodobně 8.2.1716 v Berouně.

2. Úmrtí Marie nebo Magdaleny Ebrové, roz. Kučerové, narozen snad 1734, vdané od 18.9.1753 za Františka Ebra (10.12.1735 - 26.4.1804 oboje Jarov u Berouna)

3. Sňatek Šimona Kučery (asi 10.9.1707 Zahořany u Berouna - 22.4.1742 Jarov u Berouna) s Annou (+27.2.1775 Jarov u Berouna)

Připojuji, byť s chybami, výpisky z farnosti Beroun. Třeba naopak pomohou někomu dalšímu:

Beroun 05 N 1687 - 1712:
str. 39 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3907/23 vpravo třetí od konce
29.9.1691 pokržtieny pacholatko gmenem Ssimon, z otcze Ssimona Ebra
z Kralowyho dwora a manželky Doroty geho. Lev. Giržik ?Stger?
Testes Tomass Kubrych, Krystyna Magerowa

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3907/32 vlevo třetí zápis 1693
13. dec. pokržtieny pacholatko gmenem Tomass, z otcze
Ssymona Ebra z owcžina, a manželky geho
Doroty Lev. Tomass Kubricha test.
Krystyna Magerowa

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3907/41 vlevo 4. zápis 12. 1.1696
Krystyna otczy Ssymonu Ebrowj Doroty manželky geho z kralodworskyho owcžina

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3907/49 vlevo 6. zápis 9.5.1697
9. dito pokržtieny diewcžatko gmenem Kateržina , s otcze Ssy-
mona Holecžka ze wsy Trubina, a manžielky Marženy
geho, lev. Kateržina Worssylkowa, test. Lydmilla
Tazlerowa, Marye Malykowa, Krystoff Nosek pecza-
rz karlohutsky, Waczslaw Ssmidl

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3907/103 vpravo druhý zápis 1707
10 7bris 11 dito pokržtěny pacholatko gmenem Ssimon z otcze
Giržika Kucžery ze Zahořan a z manželky Ludmil
ly geho. Lev. SSymon Ebr z Garowa Testh Waczlaw
Czanczarek? z owczina kralodworskeho Marzena Wyn-
ssowa z Popowicz

Beroun 06 N 1712 - 1738:
str. 398 předposlední zápis 18.12.1734 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3908/202 vlevo
z Jarowa 18 Xbris narozeno 21 dito pokržtieno ditie
Marye Ewa z otcze Ssymona Kucžery
m. Anny poddanych G.M. Cz. panstwj
kralodworskeho. Lewans: Maržena
Frynkowa z Cžernjna. Testes: Ludmilla
Holecžkowa ze Zdicz, Francz Fleisser Rych-
tarž a spolu kostelnjk kralodworsky.
P. Jacobus Sstika


str. 420 poslední zápis
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3908/213 10.12.1735 Franz Tomass otcze Tomase Ebra
Z Jarowa 10 Xbris narozeno 12 tehož mies pokržtieno
ditie Francz Tomáss z otcze Tomasse Ebra
aneb Hebra sauseda Garowskyho M. Kateržiny
poddanych k panstwj G Mil. Czys Kralodworskemu
Levans P. Tomass Fust starssy obeczni na mistie swe
p. manželky Zoffye stogiczy. Testes Jakub Epimach
gmenem otcze Matiege mlinarze Kamenno Mosteck(eh)o
Jakub Khayl z Trubina, Kateržina Masskowa gmenem
manžela Girzika – P. Ewa Rozalye Prochaskowa kostel. ber.
idem G.P. dec.Beroun 07:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3909/155
2. zápis vlevo 16.5.1751
z Jarowa
16 Mage narozeno a 17 tehož pokřtieno gest skrze patera Wogtiecha Sponra? ditie Jan z otcze Waczlawa Ebra a materze Alžbiety, z pocztiwych rodicžů a poddanych Královému dworu . Lv Jan Polni mistr kralodworského Owcžina? Test Jan Valtr polni mistr beraunsky, a pani Anna Lydmonova z Berouna. Ita testor Jos. Lucr Herman sr.


Beroun 08:
http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3910/80 vlevo 5. zápis 16.3.1767 fol 74
Ex pago Jarov. Anno ut supra, die 16 Martii. In Ecclesia S. Jacobi Apostoli Majoris Berz? a presbytero Jacobo Fabian capeli Berz? baptisatus est Joannes Nepomucenus legitimus filius Francisci Ebr rustici et uxoris ejus Magdalenae parentum subditorum ad caesanum dominium. Levans: Dnus Joannes Machulka civis Beraunensis. Testes: Josephus Egent ex Aulo-regensi ovili et Anna Ludmonova molitorissa Beraunensis Civ. Beraun


Beroun 11
strana 63 http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3913/66 4. zápis
2.2.1804
Februarii die 2 nata et 3 ?kujar? baptiza me P. Josepho Anto Seydl cap. ?fadto?
20 Garow
Marya
Anna Hebrowá babjcý
kat, ž, manž
Jan Hebr sedlák poddaný Kralodworský
Kateřina dcera Martini z Cmjraka ssafaře Ptackeho?
kmotři: Anna Podlatná? měšška?
Pan Jan Herman? messtan?


Beroun 13
Matrika křtěných u děkanského chrámu Páně swatého Jakuba Wětšího apoštola w králowském krajském městě Berauně počjnagjcí 1822 a skonáwagjcj 1840 za mne Jozefa Antonjna Seydla děkana a wlastence Berausnkého. Křtěncy! zbožni buďte ctitelé swého někdejšího křtitele.

fol. 139 http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3915/141 2. zápis
1828 Martii 13 natus eademque baptzt. a me P. Franc. Kostka cap. fnd.? loci et SS Theol. Doct. cand.;
17 z Garowa; Jozef Wácslaw, kat, m, řádné, (bába): Anna Ebrowa.
Otec: Jozef Paták mistr kowářský z Garowa, syn Bernarda? (Leonarda?) Patáka kowáře z Duššnjk z N 47, a mateře Kateržiny rodilé Garožkowé z Dehnicz N. 18
Matka: Maria dczera Jana Ebra sedláka z Garowa z No 20, a mateře Kateřiny rodilé Cmjralowé ze Selce z N. z sw. Jána pod Skálou
Kmotři:
Wácslaw Horák 16
mamjsto? sweho otce Frantiss- 40
ka Horáka pachtýře dwo-
ra na Garowie
Marya manželka Wáczla- 50
wa ?Maresse? sedláka z
Garowa


Beroun 16 O 1687-1734:
pg 7 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3918/5 vpravo třetí zápis 1690
22 8bris potwrzenj gsau w staw swateho manželstwa osoby tyto Ssymon Ebr
spolu Dorota dczerau Waczlawa Hogera z kralodworskyho owcžina, družba
Martin Pelz, družicžka Helena , Giržik Buress, Giržik Uhlycžek, Giržik
Kwera, Lydmilla Lanczarkowa, Krystyna Przacžka

pg 68 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3918/37 vlevo třetí 5.6.1712
Z Otročiněvsi, pocztiwy mladenecz Ssymon Hebr s poct. diew. Werunau dc. Matěje Zumra z Hudlic

pg 74 první zápis https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3918/40 19 oct 1713 z Berauna
Ssymon Hebr s pocztiwau pannau Marži Magdalenau Rzehorzowskau

pg 75 první zápis https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3918/40 vpravo Nov 1713
Z owcžina beraunskyho
dne 27. dito potwrzen gest w staw s. manželstwa post
trinam promulgationem pocztiwy Ssymon Kucžera s poczt.
Kristinau Brzandowau, oba poddanj k kral. miestu
Beraunu Test: Ssymon Hebr
Mikulass Sobotka RTk? MP

pg 83 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3918/44 vpravo první zápis 1716
Z Garowa
dne 8 Februarij potwrzen w staw manželsky pocztiwy mlad.
Tomas Geber s pocztiwau děwecžkau Kateržinau
Golecžkowau ze wsy Trubina. Test Tomass Sstěpnicžka
Jan Rybarž Barbora Opatrna k Jacobus Sstika

Beroun 17:
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3921/32 vpravo první zápis 1742
z kralodworskeho owcžina a z Jarowa; Fr. Xav. Strachowsky dec Be.
16 Junii po dostanem powolenj z kan-
czellarze zbirowske a twhim?
prohlassenym totiž 3a Junij ged-
nau, 10 po druhi a 15 tehož po
trzetj wstawu steho manželstwa
potwrsen gest pocztiwy mladenecz
Matieg Egem z pocztiwau
wdowau Anna Kucžerowau
družba Waczlaw Ebr a družicžka
Lydmilla Prahaskowa? oba z Jarowa


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3921/49 vpravo druhý zápis, 1746
z Jarowa a Berauna, 21 octobris ... pocztiwy mladenecz
Waczlaw Hebr z Jarowa z pocztiwau
diewecžkau Alžbietau Czernau
dczerau pastyrže beraunskeho

oo Ebr Franz 89 (83?) 1. kniha https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3921/84 vlevo poslední zápis 1753 Sep 18
Z Garova 18Septemb po prokhazanem povoleni z Kanzce
larze G(eho) M(ilos)ti Czys. zbirovskyho a po prosslych trzech
ohlasskach dne swateczniy na sv. Narozeni P Marye
nediely 13 a 14 po s. Duchu copulirovan byl
skrze patera Jozeffa Laznovskyho kapl. ber.
w chramu Panie beraunskym s: Jakuba pocztiwy
mladenecz Francz pozustaly syn po nebosstikowy
Tomassowy Ebrowy z Jarowa z poczt dieweczkau?
Marzenau czerau po nebosst. Ssymonowy Kucžerowy
tez z Garowa a podd. k Kral. dworu
swiedkowe byly družba Jozeff Prochaska
druzicžka Dorota Prusskova, a Waczlaw
Eber wssiczkni z Garowa
Ita testor Jos.
Laur. Hermann
Decanus Beraun.Beroun 20

strana 95 http://ebadatelna.soapraha.cz/d/3922/99 první zápis
3.11.1824
Novembris die 3 copulati, ter antea rite promulgati ab Eximio Dno Dno Jos. Ant. Seydl decano ctj?
Garow Nro 18
Jozef Patak Dussnjk, wdowec, a mistr kowařský na Garowě, syn Bernarda Patáka mystra kowářského w Duššnjkách máteře Kateřiny Garosskowej rodile z Auniticz, kat, 28 let, wdowec
Maria dcera Jana Ebra sedláka na Garowě, máteře Kateřini rodile Kučerowe? ze Sedlce , kat, 20 let, svob., Patre vivente et conveniente.
Svědci:
Tomass Borawanskj 46
Munstre?
Jan Swoboda
handliř Chrustenic 45Beroun 25 Z 1731-1755:
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3927/68 1742
vlevo první zápis
z Jarowa 24 Aprilu pochowan na rzbitow
Marye Pannj na pržedmiesti
beraunskem Ssimon Kuczera
richtarž zaopatržen swatostmi w. 35 leth
Fr. XAv. Strachowsky dec.

p. 125 vpravo třetí zápis:
z Jarowa 13 May pochowana na hržbitow beraunsky Kateržina Hebrowa zaopatržena swatostmi 28 leth, idem decanus


Beroun 26 Z 1756-1784:
...
https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/30 Catharina conth. def. Franc. Kucžera

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/41 17.8.1768 Anna vidua Kucžerowa 48 let

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/57
Kucžera Paulus inquilinus, mendicus, , 97 let 1771 Nov

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/62
Kucžerin Anna uxor Josephi, 46 ann.

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/63 vpravo
1.6.1772 Kucžerin Catharina, vidua et mendika Beraun, subd. capitulari dominio, Beroun 2, 63 lethttps://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/144 vpravo
21.5.1774 Ebr Thomas filius Ebr Francisci, Jarov 10, 6 měs.

str. 144 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/146 Februario 1775 vpravo 5. zápis
27. V.D. Josephus Každý sepitis Decanus Berauni. Prov. P. Wenc. Hablsperger capell Berauns.
Egemin Anna uxor Egem Mathiae judicis ex pago Jarow subdita casarea; cath; beraunse; Jarov 1, 69 let


https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/147 vlevo poslední zápis
16.4.1775 Ebrin Catharina, vidua rust. ex pago Jarow subdita casarea, 10, 83 let

https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3928/164 vpravo
vlevo čtvrtý od konce 1782: 2 Novem 4 ; ut ante (P. Clemens Koberle cap.).; P. Anton Schultz Cap; Egem Mathias rust. obys provisus; Cath; Beraun; Jarow 1; 60
vpravo poslední zápis 22. 1.1783 Dorothea vidua post +Simon Ebr Jarov 9, 70 let


Beroun 28:
Eber Frantissek, 1804, F/13 – sedlák 77 let https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3930/9 Jarov 10 vpravo první zápis 26.4.
Aprili die 26 sacramentis provisus obiit, et 28 hujus sepultus fuit a me P. Josepho Ant Seidl capell. fundato; 10 na Garowě; Frantissek Ebr sedlák poddaný kralodworský; kat, m, 77 let; Bau(vidím)/An(mi dává větší smysl) der Entkräftung


Beroun 29:
Ebr Jan, 1845, 263 – vejminkář sedlácký na Jarově č. 20, 78 let, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3931/135 vpravo první zápis
dne 22 července zemřel, dřwje swatostmi zaopatřen a 24 pohřben ode mne Wacslawa Kaubka fundirowaneho kaplana; 20 Jarow; Eber Jan weyminkař sedlský na Jarowě; kat, m, 78 let; otřesenj mozku /:pad nenadaly z wozu:/ uti scheda N. 3 Med et Ch. S Kowacz. Todtenbeschauer


Eberová Kateřina 1854, 417 – vdova po výměníkovi, Jarov 20, 93 let, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3931/212, 18.9.1854 vpravo poslední zápis
18. zářj zemřela a 20. pohřbena od Josefa Čermáka, kaplana. 20 w Jarowě.
Eberová Kateřina, wdowa po +Janowi Ebrowi, gruntownjkowi na Jarowě, býwalého panstwj Králodworského, okresu beraunského, podkrage smjchowského, kraje Pražskýho. kat, ž, 93 let. Zaopatřena dne 9. zářj 1854 od Josefa Čermáka kaplana. Ochrnutí mozku / Gehirnlähmung/ ut scheda N. 10 Dr. Wiesner prohližitel zemřelých


Beroun 40:
Kucžera Ludmilla 19 – Martin a Dorota, 1739
Kucžera Ludmilla 39 – otec Martin Kučera m. Dorota, 30.3.1741
Kucžera Weronika 58 – otec Matěj Kučera, 1742
Kucžera Katharina 58 – otec Martin Kučera. m. Dorota, 1742
Egem Anna 64 – 15.1.1743, Matěj Egem a Anna
Kucžera Ludmilla 77 – ot. Daniel Kucžera m. Anna
Egem Weronika 86 – 25.5.1745 Matiege Egema a Anny
Ebr Anna 109 – Václava a Alžběty, 1748?
Johann 117 – Václava a Anny, 118 1748 Václava a Alžblety
Wenzl 135 – Václava a Alžbiety 24.9.1749
Ebr Johann 160 (1) – Václava a Alžběty
Ludmilla 175 –Václava a Alžběty
Mathias 212 – Václava a Alžběty
Barbora 228 – Václava a Alžběty 27.8.1756
Josepha 249 – Václava a Alžběty
Anna 259 – Franze a Mařeny 26.7.1759
Katharina 271 – dc. Václava a Alžběty, 1760
(2)
Eber Mathias 2
Eber Catharina 33
Ebr Johann fol. 74/75
Eber Josepha 199 – Frant. a Magdaleny, 14.3.1771 Jarov 10 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3910/208
Ebr Thomas 208 – Frant. a Magdaleny, Jarov 10, 29.11.1773 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3910/217
Ebr Joseph 295 – illeg. Barbory Ebrové Jarov 10, 9.5.1776

oo
Egem Mathias před 49
Ebr Mathias 62 – vdovec ze dvora Pták a Mařena po Drtinovi
Ebr Franz 89 (83?) 1. kniha https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3921/84 vlevo poslední zápis 1753 Sep 18
Tomáš Ebr s Ludmilou 90 (vpravo poslední zápis https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3921/91)

Beroun 45 index Z:
Eber Frantissek, 1804, F/13 – sedlák 77 let https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3930/9 Jarov 10
Eber Franz, 171, 1815 - DÍTĚ Jarov 55
Ebrová Kateřina 1828 , 34 – vdova po Janu Ebrovu č. 150, 60 let https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3931/21
Ebr Jan 1829, 42 – Jarov 4 https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3931/25 80 let podruh králodvorský poddaný
Ebrová Maria 1836, 158 – manž. Václava, Jarov 10
Ebrová Kateřina, 1837, 177 – Jarov 19, vdova po nádeníku na Jarově 8, 75 let, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3931/92
Ebr Jan, 1845, 263 – vejminkář sedlácký na Jarově č. 20, 78 let, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3931/135
Eberová Kateřina 1854, 417 – vdova po výměníkovi, Jarov 20, 93 let, https://ebadatelna.soapraha.cz/d/3931/212, 18.9.1854
JosefJ.
 
Příspěvky: 912
Registrován: pát led 19, 2018 20:52
Oblast pátrání: Střední a dolní Povltaví, Polabí, Podkrkonoší a Sudety od Děčínska po Krnovsko (resp. celé severovýchodní Čechy, Kladsko, Nisko, Svídnicko), české báňské oblasti (Příbramsko, Brdy, Rokycansko, Plzeňsko, Vožicko, Kladensko), Netolicko, Halič; Ždánický les

Zpět na Hledá se!

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník