Jeremiáš Burget (Burghard)

Místo pro ty, kteří hledají konkrétní osobu nebo jen příjmení.
Pravidla fóra
Prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. do sekce Příjmení v rodokmenech patří seznam příjmení, která se vyskytují ve vašem rodokmenu a hledáte "spřízněnou duši", která je má v rodokmenu také.
Např:
V rodokmenu mám:
Novák (Opava)
Novotný (Novojičínsko)
Nový (Ostrava a okolí)


2. do sekce Hledá se patří váš dotaz ohledně pátrání po konkrétním člověku nebo všeobecně o příjmení, které se vám nedaří najít a doufáte, že někdo jiný bude vědět.
Např:
Hledám Františku Novákovou narozenou v Praze 1854
nebo
Hledám Novotných a Nových z okolí Písku

3. sekce Původ příjmení, příjmení podobná se zabývá jazykovým, a nikoli místním, původem příjmení.

Díky za pochopení, ulehčíte tím hledání sobě i ostatním
(Při opakovaném vložení příspěvku do nesprávné sekce může být váš příspěvek smazán.)

Děkuji tímto: zrnkapísku

Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » sob zář 29, 2018 21:41

Nevím, jestli jsem úplně ve správné sekci, pokud ne, opravte mě prosím.

Už nějaký čas řeším "drobný" problém, který ale možná nemá řešení, protože narážím na začátky matrik.

Jeden můj prapředek se jmenoval Jeremiáš asi Burghard (jméno mu různě komolili - Bochardt, Burchardus, Burckhardt, Purkardt apod., až ho nakonec u jeho potomků zkrátili na přijatelné Burget)
Myslel jsem si, že byl mistrem v Boskovické sklárně v 2. pol. 17. stol., ale v tom se možná mýlím (možná to byl jeho otec stejného jména).

První zmínka, která určitě identifikuje toho mého Jeremiáše je jeho svatba s Marianou z 27.11.1681 http://actapublica.eu/matriky/brno/proh ... /?strana=7
dál mám víceméně zmapované jeho děti, bohužel nemám jeho úmrtí. Poslední záznam, kde ještě žil je narození jho dcery Anny z 20.6.1693 http://actapublica.eu/matriky/brno/proh ... ?strana=55 a pak se jeho jméno objevuje až u svatby jeho syna Josefa z 14.06.1711 http://actapublica.eu/matriky/brno/proh ... strana=123 kde je u jeho jména křížek. A to jsem jeho jméno hledal i mezi kmotry u křtů a svědky u svateb. v dřívějších letech o něm občas nějaký záznam někde je, ale mezi lety 1693 se po rodině skoro slehla zem. objevují se až později svatby jeho dětí (u první svatby jeho syna ani není uveden otec). Po jeho smrti se jeho žena přesunula do Lipové, mám tam jeden záznam, že šla za kmotru a její úmrtí. Divné je, že asi nešla k rodině některého ze svých dětí, ale buď ke švagrovi nebo k nevlastnímu synovi. O tom ale za chvilku.
Ony se totiž kolem Jeremiášovy svatby objevují záznamy o svatbách synů a dcer Jeremiáše mistra ze skelné huti. Nebudu tady tapetovat odkazy na ty svatby (ledaže by to někoho opravdu zajímalo).
Takže můj Jeremiáš byl buď synem Jeremiáše, mistra ze skelných hutí a nebo se ženil brzy, žena mu zemřela a oženil se podruhé. Teoreticky to stihnout mohl.
Prohlídl jsem tedy matriku narození Boskovic úplně od začátku a našel jsem tam další záznamy, kde mám narození dalších 3 dětí Jeremiáše a Zuzany a pár záznamů, že šel někomu za kmotra. První záznam je narození z roku 1666. Dvakrát je psaný s příjmením Burgat / Purkart, pak je několikrát psaný jako Jeremiáš sklenář, Eremias hutor, Hyeremias mistr z huty, jednou jde za kmotru jeho žena Zuzana, manželka mistra z skelních hutý. Co mě ale zarazilo bylo, že u dvou dětí je psaný, jako Jeremiáš z Ladína / Ladínský. Prolistoval jsem tedy kusy všech Ladínských matrik a není tam o něm ani čárka. Ani jako kmotr, ani jako svědek, nic. :-(
Podobnou zkušenost mám ještě s jedném jeho synem, Karlem, u kterého mám narození, úmrtí, ale nikde není svatba (mám narození jeho dítěte a protože zemřel mladý, mám i 2. svatbu jeho ženy). A mám u něj záznam, že byl svědkem na dvou svatbách, kde je psaný, že je toho času z Úsobrna. Taky jsem prolistoval všechny tamní matriky a taky nikde ani nejmenší zmínka :-(
Blbé je, že od Jeremiáše a Zuzany mám narození 3 dětí (a pak o nich už nikde nic není, matrika zemřelých začíná o dost let pozděj, takže pokud zemřely, není o tom záznam) a pak 3 svatby pravděpodobně stejného páru, ale jiná jména, než mám ty narozené.

A k tomu je ještě jedna záhada - že by to byla náhoda se mi až nezdá být možné, vzhledem k vzácnosti toho příjmení. Jméno příjmení Burget (ve tvarech Burgert, Purgr, Burkrt, Burgrt, Purget, Prgrt) se objevuje v okolí Letohradu (tedy geograficky úplně jinde), přesněji v Celném a Petrovicích, kde mám svatbu Baltazara z r. 1662 a narození jeho 3 dětí; a potom svatbu Jeremiáše (!!!) v r. 1693 a pak ještě svatbu jednoho Baltazarova syna. Tam jsem ale dál nepátral, protože jsem nenašel žádnou spojitost s těmu Burgety z Boskovicka. Pokud tedy zavrhnu variantu, že Jeremiáš utekl svojí ženě a ještě před narozením poslední dcery se oženil v 60 km (vzdušnou čarou) vzdáleném Letohradu, který podle toho, co jsem našel, patřil pravděpodobně úplně jinému majiteli.

Pokud by to někoho zaujalo hodně, můžu dodat veškeré odkazy na veškeré události, které jsem dohledal.

Nemá náhodou někdo byť jen v zapadlém koutku svého rodokmenu tohle jméno (příjmení)? Případně co si o tom celém myslíte?
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod Zora » ned zář 30, 2018 6:01

Dobré ráno,

kdysi jsem se historií sklářské výroby zabývala v souvislosti s výskytem jednoho příjmení v mém rodokmenu na Vysočině. Bohužel, u sebe jsem nezjistila nic podstatného, šlo už o dobu předmatriční.
Vám dávám na zvážení fakt, že na Vysočině v oblasti Nového Města se v okolí vyskytovaly sklářské i hutní pece. Především vím o obcích Fryšava, Vříšť,
Zde například:
Asi 2 km na západ od Fryšavy pramení říčka Fryšávka, která se proplétá Žďárskými vrchy a vtéká v Jimramově do řeky Svratky. Dříve se však Fryšávka jmenovala Vříšť. Pod tímto označením je zmiňována již v roce 1368. Na této říčce poblíž bývalého Německého (Sněžné) založili Pernštejnové někdy před rokem 1559 jednu z nejstarších skláren v tomto kraji. Okolo sklárny vládl čilý ruch a ten ještě zesílil, když zde v roce 1651 navíc založil majitel novoměstského panství František Maxmilián Kratzer ze Schönsberka jednu ze tří kujnících výhní (hamrů), zpracovávajících surové železo z kadovských vysokých pecí. Dělníci ze sklárny a z hamru si postupně začali v okolí na vymýcených plochách stavět domky a obdělávali okolní půdu. Tak začala postupně vznikat nynější ves Vříšť, která převzala jméno po říčce, na jejíchž březích se rozkládala. Jako samostatná ves je Vříšť uvedena až v odhadu panství v roce 1666. Při novoměstském panství již zůstala.V roce 1749 dostala obec pečeť, ve znaku má tři kopce, z prostředního tryskají tři prameny a nad postranními svítí po třech hvězdách. Od roku 1960 je Vříšť částí obce Sněžné.

Geologické podloží katastru Vříště tvoří převážně dvojslídná rula, JV od obce vystupuje okatá dvojslídná ortorula. Vříšťská sklárna, o které je první písemná zpráva z roku 1559, byla v provozu až do začátku 18. století. Zanikla pravděpodobně před rokem 1738. Tak jako sklárna ve Fryšavě, měla i vříšťská sklárna zřejmě dvě hutě. Sklářští odborníci se domnívají, že právě ze vříšťské sklárny pochází nejstarší známá dochovaná sklenice z této oblasti, tzv. pernštejnský vítací pohár, uložený ve sbírkách na hradě Buchlově. Byl zhotoven již před rokem 1582. Je vyroben ze slabě zahnědlého skla a ozdoben ve smaltové barvě provedeným znakem Vratislava z Pernštejna a jeho manželky. Soudobá literatura uváděla, že se zde vyrábělo sklo ušlechtilé, něžné a čisté. Sklárna stála nad domem č. 6. Ke sklárně patřil také mlýn. Mlýn byl v 60. letech tohoto století přebudován na výrobnu krmných směsí, která byla v roce 1990 zrušena a objekt navrácen majiteli. Při postavení kadovských železářských hutí v roce 1651 byly současně postaveny tři zkujňovací výhně (nepřesně hamry), které dále zušlechťovaly surové železo, a to na Kuklíku, ve Vříšti a v Líšné.
----------------------------------
V roce 1651 byly založeny na novoměstském panství dvě železářské pece, a to na Kadově. Pece byly založeny před vznikem obce Kadov na pozemcích, které v té době zřejmě patřily ještě k Fryšavě, protože v roce 1587 vlastnilo 6 fryšavských osadníků louky na části zvané „ na Kadowech ". Souběžně se vznikem kadovských železářských pecí se také začala v 2. polovině 17. století u Fryšavy těžit železná ruda. Podle údajů z roku 1741 se naleziště nacházelo na jižním okraji katastru obce a jednalo se o mohutné ložisko. V roce 1802 je zmiňován důl Martin a v roce 1839 důl Matěj. Do 50. let 19. století se zde doloval jemnozrnný magnetit s vysokým obsahem železa.
Fryšavská sklárna patřila spolu se sklárnou na Vříšti mezi nejstarší na novoměstském panství. Fryšava a Vříšť měly zřejmě po dvou sklářských hutích. V polovině 17. století byla na Fryšavě zavedena výroba benátského skla. V roce 1711 byla sklárna po úderu blesku silně narušena, v roce 1718 zcela vyhořela. Provoz byl znovu obnoven, ale zprávy o činnosti končí již rokem 1729.
---------------------------
Pokud se podíváte na výskyt hledaného příjmení v matričních knihách pro Nové Město na Moravě, uspějete.
Netvrdím, že jde jde o Vaše přímé předky, ale je pravděpodobné, že tyto osoby měly stejný původ jako Vámi dohledaní nositelé příjmení Burget (plus varianty).
Já jsem se zaměřila pro nedostatek času pouze na variantu s písmenem B, další možnost skýtá hledání pod písmenem P-

Podobně to asi bude v oblasti Nového Města na Moravě, zadala jsem googlu

historie sklářské hutě Žďár nad Sázavou
Objeví se poměrně hodně odkazů na drobné historické hutě, většinou dnes zaniklé, neznámé.

Podle mého názoru, který samozřejmě nemusíte sdílet, je na zvážení, že v lokalitách se sklářskými hutěmi , územně nepříliš blízkými, (Boskovice, Letohrad, Nové město - Žďár) se vyskytuje Vaše méně obvyklé příjmení.

Já bych zkoušela vyhledávat sklářské hutě a pak hledat v matrikách výskyt příjmení, bohužel, drobných sklářských (v mnoha případech i hutí na železnou rudu) bylo opravdu hodně, zdá se, že se navíc sklářské a "železné" profesně prolínaly. Ve velké většině zanikly a stopy se po nich hledají špatně.
Velkou roli hrála např. říčka Fryšava, po jejímž toku bylo roztroušeno hodně hutí. Na druhou stranu je přínosné, že farnosti byly opravdu velké, rozlehlé a slučují vždy velký počet obcí. Farností, které přicházejí v úvahu tak není mnoho.
Zbystřete pozornost i na mlýny, mnohé mlýny nemlely obilí, ale sloužily jako hnací síla pro nějakou výrobu - lepší formulace mě nenapadá :-(

I matriky zemřelých, které většinou začínají až v počátku 18. století, mají svou vypovídací hodnotu. Měly by v ní být zachyceny osoby, které byly profesně na výši v druhé polovině (koncem) 17. století.

Z
edit varianta Burghart, Burghard, Bulhar, Bucpark?... (u těchto variant se shodují křestní jména rodičů) se vyskytuje ve Velkém Meziříčí, vycházím z indexu narozených, index oddaných bohužel není k dispozici.
http://actapublica.eu/matriky/brno/proh ... /?strana=6
Jako zajímavost ke zvážení připomínám obec Ruda (Eisenberg) v nedaleké vzdálenosti, zde bývaly v minulosti železné hutě, jak připomíná i německý název.

edit 2 Za zvážení ještě stojí hledání v oblasti Adamov Blansko, Jedovnice, kde se kromě železných hutích vyskytovaly i sklárny, - viz ověření na googlu.
Už jsem kdysi zmiňovala příchod jednoho hutnického rodu z oblasti Krucemburku, já se stále domnívám, že profesně se tyto hutě prolínaly, vím, že tento názor nesdílíte. Z

edit3 tady je moc zajímavá historie s uvedením majitelů, které se sice týká obce Sněžné (také tam byla sklárna), ale současně spojuje působení Pernštejnů a Dietrichsteinů na Vysočině.
http://www.e-pruvodcezv.banda.cz/clanek ... e-a-okoli/

V našich zemích totiž Dietristeinové vlastnili kromě dalšího Polnou, Žďár nad Sázavou ( to je i ten zmíněný Krucemburk) a také Boskovice.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ditrich%C5%A1tejnov%C3%A9
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 24320
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » ned zář 30, 2018 7:32

Jen doplnění k mému prvnímu příspěvku:
Procházel jsem ještě jednou matriční záznamy Jeremiáše, manžela Mariany a i tam je prán jako maister officina Vitrariæ - takže buď byl opravdu 2. ženatý a nebo byli skláři jak otec, tak syn.
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » ned zář 30, 2018 7:55

Zora: Já nechci tvrdit, že hutě sklářské a železné spolu neměly nic společného - v obou případech se taví materiál při poměrně vysoké teplotě. V té době takovou teplotu dosáhnout a hlavně udržet po potřebnou dobu - to už chtělo někoho, kdo velice dobře věděl, jak na to. Na druhou stranu - technologie je diametrálně odlišná, způsob zpracování taky. Proto se mi úplně nezdá, že by kvalifikovaní pracovníci z jedné hutě mohli snadno přejít do hutě druhé.
Výskyt jednoho příjmení v místech, kde se vyskytovala nějaká specifická technologie (tady tedy sklárna) mě zase až tak úplně nepřekvapuje. A v případě málo častého příjmení opravdu počítám s tím, že se bude jednat o lidi nějakým způsobem pokrevně spřízněné. Je jen otázka, jak snadno (těžko) se mohli navštěvovat. Pokud patřilo víc panství jednomu majiteli, asi bylo snadné svému zaměstnanci (poddanému) ve sklárně nařídit, aby s přesunul do jiné hutě.

To příjmení se tam vyskatuje sice už v době, kdy Boskovice vlastnili Zástřizlové, ale v té době se nehýbou z místa. Je pravda, že mi po nich stopy na určitou dobu mizí až koncem 17. stol., kdy panství patřilo Ditrichštejnům.
Trochu mi do toho nepsajue ten Letohrad (Kyšperk), který patřil kde komu, jen ne Ditrichštejnům nebo Zástřizlům (koncem 17. stol. patří Kolovratům, běchm 17. stol. se majitelé několikrát měnili).
Letohradskou stopu tedy zatím nechávám u ledu /ta začíná moc hluboko v historii a jdu prozkoumat ten Krucemburk, Vříšť, Fryšavu, Nové Město, Velké Meziříčí...
V Krucemburku jsem už jednou zlrhka hledal, ale nepřišlo mi tam nic zajímavého. Projdu ho radši ještě jednou a důkladněj.
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » ned zář 30, 2018 7:59

Ještě mě napadla jedna varianta, jak se mohlo objevit stejné (podobné) i ne příliš časté příjmení na víc místech bez rodinné vazby v souvislosti s nějakou technologí - mohlo vzniknout z nějaké specifické funkce / činnosti / nástroje (práce s ním) u dané technologie. Jenže to by musel potvrdit nebo vyvrátit někdo, kdo bude znát terminologii používanou v dané technologii v dané době.
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod Zora » ned zář 30, 2018 8:11

Zatím jsem narazila pouze na vysvětlení vzniku příjmení z německého křestního jména Burghart. Někde jsem narazila na diplomku, to určitě najdete na googlu.
Spíš se mně "líbí" varianta, že byli povolání Perštejny z německy hovořících oblastí.
Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 24320
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » ned zář 30, 2018 16:16

Ze začátku jsem byl přesvědčený o tom, že je to jeden Jeremiáš (a ten chybějící "filius" byla jedna z indicií). Jenže jak jsem pátral delší dobu, takové drobné indicie se pozapomínaly a já začal přemýšlet o tom, že to mohl být otec a syn. Teď bych se tedy vrátil k předpokladu, že to byl jeden Jeremiáš, dvakrát ženatý a v době, kdy se mu ženily děti z prvního manželství se mu současně rodily děti z manželství druhého.

Dost mě ale štve, že nemám jeho úmrtí (a svatbu jeho syna Karla). Obojí proběhlo v době, kdy mi jaksi zmizeli. Musím projít ty další matriky, kde se tohle příjmení vyskytuje. Třeba tam bude nějaká stopa. Třeba najdu i svatby a další osudy jeho dětí, které mi chybí...
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod Zora » sob lis 24, 2018 17:34

Nevím, jestli to patří přesně sem, ale je to "Vaše" :-))

V brněnském sčítání jsem narazila na příjmení Burget a další varianty.
jen jsem namátkou koukla - na první odkaz 2/42
http://digiarchiv.brno.cz/archive/id/f8 ... **4***2900

Zde je Karl Burget, u něj se píše cosi jako Soběšice??? Altbrunn (Staré Brno).
V rychlosti jsem prolétla rejstříky Soběšic - nic, ale mohla jsem se klidně přehlédnout.

Na Starém Brně jsem našla děti.-
zde Johann: vpravo poslední
http://actapublica.eu/matriky/brno/proh ... strana=113

Přečtěte si, to, prosím pečlivě, já tam snad vidím, že otec otce, tedy dědeček dítě+te pocházel z Žebrowitz - Bohmen...

No, je to divné, neb Žebrovice žádné neznám. Existují ale Žehrovice - Kamenné a Mšenské.

Možná byste se tímto způsobem dostal k líhništi Burgetů , nebo je další indicie na straně matky, tam se moc nechytám - Wolšín - asi Olší???

Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 24320
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » sob lis 24, 2018 20:58

Díky za odkazy - Brno - to bude asi na hodně moc dlouhé zimní večery. Zatím se mi ty úkoly, kam se podívat a co zpracovat kupí, místo toho, aby ubývaly...
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod Zora » pát bře 27, 2020 10:34

http://actapublica.eu/matriky/brno/proh ... strana=147

Nějak nevím, kam s tím... tak třeba sem ...

v odkazu se objevuje příjmení Pergert, první vpravo (v části N je vícekrát), v mladších matrikách pak Burget.. Hledám příjmení Brožek, takže nemám vyčtené souvislosti - neprokázáno, že se jedná o stejný rod (Pergert - Burget).
Jen jsem se zamyslela nad faktem, že jak v případě fa. Ždánice, tak v případě dalších okolních farností, dokonce i Moravského Krumlova,
viewtopic.php?f=5&t=48774&p=226314&hilit=pansk%C3%BD+zahradn%C3%ADk#p226314
se jedná o panství Lichtenštejnů... a vždy se tam objevuje tohle zřejmě původem nečeské příjmení v nějaké podobě.
Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 24320
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » pát bře 27, 2020 12:15

Díky moc za odkaz!

Zora píše:…se objevuje příjmení Pergert, první vpravo (v části N je vícekrát), v mladších matrikách pak Burget…
Jen jsem se zamyslela nad faktem, že jak v případě fa. Ždánice, tak v případě dalších okolních farností, dokonce i Moravského Krumlova,
se jedná o panství Lichtenštejnů... a vždy se tam objevuje tohle zřejmě původem nečeské příjmení v nějaké podobě.


Á jé - tohle asi bude ještě zajímavé. Burgetové (Burghardové) byli původně skláři. Tak jestli to mělo vliv na to, že jejich potomci a příbuzní dostávali snadněj od vrchnosti pracovní pozice na různých místech různých panství, tak se mám na co těšit. Naštěstí moje hlavní větev rychle nějaké výsadní postavení opustila a nevytáhla 300 let paty z jedné oblasti. Tak se to mapuje zatím relativně dobře. Ale vypadá to, že budu mít různě v prostoru roztroušenou spoustu dalších větví, o kterých zatím nemám tušení…
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod Zora » pát bře 27, 2020 12:23

Možná by stálo zkusit pátrat v lokalitách , kde byly sklárny Lichtensteinů, to z hlavy ale vůbec netuším.
Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 24320
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » pát bře 27, 2020 13:47

Zora píše:Možná by stálo zkusit pátrat v lokalitách , kde byly sklárny Lichtensteinů, to z hlavy ale vůbec netuším.
Z

Jj, já už mám celý seznam obcí, kam bych se měl podívat. Ale zatím mám dost práce mezi Boskovicema a Konicí, tak jen ten ToDo seznam zatím rozšiřuju. Až na něj dojde, asi to bude celkem zážitek.
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod Zora » pát bře 27, 2020 15:03

Asi je těch indícií ještě málo, tady je třeba uveden jeden sňatek jmenovce.
https://www.requiro.cz/record/wedding?l ... 3%A1%C5%A1


Ty nejstarší záznamy jsou stále z okolí Letohradu. Povolání netuším, nestahovala jsem Zámrsk...
Z
Zdá se mně, že např. Petrovice také patřily Lichtenštejnům v předmětné době.
http://www.ou-petrovice.cz/index.php/obec/historie
(snad jsem našla ty správné Petrovice)
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 24320
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: Jeremiáš Burget (Burghard)

Příspěvekod zburget » pát bře 27, 2020 15:27

V té nejstarší době mám záznamy paralelně v okolí Letohradu (Petrovice) a současně Boskovice (tam ho mám matričně doloženého už 1666). V obou lokalitách je Jeremiáš Burghard. Nejdřív jsem za tí hledal nějakou konspiraci, ale zřejmě půjde jen o obrovskou shodu náhod.
A nebo jejich rodiče, kteří ale jsou už z předmatriční doby byli nejak spříznění a oba měli nějakou potřebu dát svému synovi jméno Jeremiš (třeba zase po svém otci). Ale tohle už zřejmě nepůjde nijak dokázat. V gruntovnících je moc nečekám - jeslti byl ten můj Jeremiáš mistr ve sklárně, tak mi gruntovnice nepomůže. To by musel být nějakým zázrakem ve fondu panství/velkostatku nějaký záznam. Ale třeba se ještě někde najde něco staršího.
Zbyněk Burget
zburget
 
Příspěvky: 9857
Registrován: pon dub 30, 2018 17:15
Bydliště: Nezamyslice [okr. Prostějov]
Oblast pátrání: Konicko, Protivanovsko (okres Prostějov)
Boskovicko

Další

Zpět na Hledá se!

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník