Vysvětlení pravidel

Zde je prostor pro prosby těch, co si nevědí rady se čtením nějakého rukopisu. Vyřešené problémy prosím označte.
Pravidla fóra
V této sekci vám pomůžeme se čtením a překladem vašich materiálů. Prosím, mějte na paměti, že toto není žádná nárokovaná služba, ale pomoc vašich kolegů genealogů. Snažte se jim tedy jejich práci co nejvíce usnadnit, bude pak možné přečíst více materiálů a bude z toho oboustranně lepší pocit.

1. Předmět zprávy. Vždy uveďte pramen, rok, místo a jazyk. Vše ostatní pište do těla zprávy. Pramen: matrika – narození, oddání, úmrtí; gruntovní kniha, soupis poddaných, sčítací arch, pobytová přihláška aj., místo: obec, farnost, případně okres, hejtmanství, panství, datace: pouze rok, jazyk: čeština, němčina, latina, případně další. Příklady: N Brno 1848, němčina; sčítací arch Praha 1900 čeština; urbář, 1650 Nová Ves, panství Oslavany, ČJ.

2. Vlastní zpráva. Postupně vkládejte a pamatujte na:
a) odkaz na zápis, který chcete přečíst – digitalizovaný zdroj (např. matriky, pozor na přímé odkazy u archivů Litoměřice, AHMP, Třeboň a Opava), úložiště (Disk Google, One Drive aj., pozor na nastavení sdílení a dostatečnou velikost) nebo imagehosting (https://megaupload.cz/, https://cs.imgbb.com/, https://2i.cz/, http://bigimage.cz/ aj., ze Zámrsku nahrajte celou stranu). Nepoužívejte prosím služby jako ulozto.cz, leteckaposta.cz, rajce.cz a nenahrávejte obrázky přímo sem do fóra.
b) umístění zápisu na snímku (druhý vlevo odspodu)
c) vždy napište do těla zprávy to co sami přečtete (v originálním jazyce dokumentu), i kdyby to mělo být chybně nebo torzovitě. Váš zápis: .... Marie ? (asi Richter?), dcera ..... a .... je pro nás povzbuzením k pomoci a ocenění snahy, žádná snaha o přečtení textu z vaší strany bude znamenat, že vám pravděpodobně nikdo nepomůže. Chybně přečtený text znamená jenom tolik, že vám jej opravíme, hlavu vám trhat nebo smát se vám nebudeme.
V případě, že chcete přečíst jen jedno slovo, zpravidla jméno, místo, či povolání... Tak to napište na začátek zprávy. Stačí pak napsat jen pár slov před požadovaným slovem.
d) u obrázků pamatujte na dostatek textu pro srovnávání
e) své dotazy neduplikujte, můžete je oživit novým příspěvkem ve stávajícím vlákně nebo po čase možností "oživit téma" v levém dolním rohu
f) vyhledávání - na fóru se již mnohé probíralo, zkuste před dotazem vyhledávat v historii fóra význam termínu, který vám není jasný (pole "Hledej")

3. VYŘEŠENO. Po vyřešení doplňte velkými písmeny do začátku nadpisu v prvním příspěvku VYŘEŠENO (nepřepisujte svůj předmět). Postup je popsán níže v oznámení.

4. Nevyřešené dotazy. Pokud váš dotaz nebyl zodpovězen během přibližně týdne, připište do začátku nadpisu v prvním příspěvku LEŽÁK (nepřepisujte svůj předmět). Postup je stejný, jako u vyřešených příspěvků. Tím váš dotaz zůstane na fóru tak dlouho, dokud nebudete s odpovědí spokojeni.

Děkujeme

Vysvětlení pravidel

Příspěvekod zedir » úte říj 16, 2018 18:49

Naše pravidla nejsou žádným souborem zlomyslných nebo omezujících požadavků, naopak slouží k co nejrychlejší a efektivní pomoci. K tomu, abychom vám pomohli, potřebujeme vaši spolupráci a dodržování uvedených pravidel.

Proč však vyžadujeme právě tato pravidla?

1) PŘEDMĚT ZPRÁVY.

  a) Pramen. Primárním genealogickým zdrojem jsou matriky, které nás budou provázet se štěstím až na konec 16. století. Matriky nám však vytvoří jen základní kostru a načrtnou obrysy pro pátrání v dalších pramenech, často velmi variabilních v závislosti na konkrétním rodě (povolání, vyznání, poddanství/svobodnictví, usedlý/stěhovavý rod a další). Každý tak může mít jiné zkušenosti s mnoha nejrůznějšími prameny, a proto pro vás jako tazatele i pro nás jako pomáhající bude mnohem efektivnější, když bude každý již z předmětu vědět, s jakým pramenem má tu čest a na základě toho se rozhodne, zda se do tohoto dobrodružství pustí, či nikoliv, k čemuž mu pomůže již jen fakt, že určité typy pramenů předpokládají bližší obeznámení s jinými pomocnými vědami historickými nebo oblastmi obecné historie (numismatika, chronologie, historická metrologie, tematika cechů, panství, vojenství a jiné).

  b) Rok. Určení roku je jednou ze základních charakteristik pramene, neboť datace sama o sobě napovídá, za jakých okolností a historických událostí došlo k jeho vzniku. V souvislosti s uvedením typu pramene nebo místa lze vyvozovat použité písmo, obsažnost/stručnost zápisů, snadnost či obtížnost dotazu apod. (a samozřejmě jazyk, který je popsán níže). Díky ostatním specifikacím v předmětu máte také mnohem větší šanci, že dotaz zaujme někoho, kdo se touto dobou (oblastí, rodem, okruhem činnosti apod.) zabývá a bude se s vámi chtít podělit o své poznatky.

  c) Místo. Tuto specifikaci potřebujeme znát pro efektivnější pomoc při čtení lokalit a příjmení či při rozplétání složitých rodinných příběhů. Opět také platí, že budete mít mnohem větší šanci, že narazíte na kolegu genealoga, který pátrá ve stejné oblasti a bude pro vás mít mnoho užitečných rad, které vám ušetří moře času, bude znát místní podmínky, přiblíží některá stroze uvedená matriční fakta nebo doplní zajímavosti, které na ulici ležet nenajdete a nejsou nikde jinde k sehnání než u místních. Každá oblast se také může v pramenech projevovat určitými zvláštnostmi.

  d) Jazyk. Každý z nás samozřejmě ovládá různé jazyky a v různé míře. Platí, že při genealogickém pátrání si v naprosté většině vystačíme s češtinou, němčinou a latinou, ale jak je naznačeno výše, v závislosti na osudech či původu konkrétních rodů se budou měnit podmínky, za kterých budeme pátrat, a můžeme se tak setkávat s maďarštinou, francouzštinou, ukrajinštinou, polštinou apod. Pro základní výzkum postačí i základy zmiňovaného jazykového triumvirátu, ale často narazíme na starší vývojové fáze jazyka, kdy budeme potřebovat opravdového znalce, který nám záznam přeloží do dnešní verze a následně do češtiny. Nejednou si také nebudeme vědět rady u specifických výrazů, historismů, různých zkomolenin, směsicí vzniklých prolínáním jazyků nebo se setkáme s určitým slangem (například hornickým) a v takové situaci je zapotřebí uvedením jazyka přilákat někoho, kdo se na daný jazyk specializuje nebo prochází témata jen na základě něj.


2) VLASTNÍ ZPRÁVA.

  a) Odkaz na zápis. Pokud vám máme pomoci, potřebujeme vidět patřičný záznam. Zní to jako samozřejmost, ale někdy se v návalu genealogického nadšení stává, že tazatel zapomene odkaz uvést nebo místo vložení odkazu jen popíše, kde máme záznam hledat, ale na takové dotazy nebudeme reagovat (např. matrika 5386 Ježov, narození, strana 156). Jakmile vy sami naleznete svůj záznam a nevíte si s něčím rady, to nejmenší, co můžete učinit, je odkaz zkopírovat a vložit do svého dotazu. Šetříte tím čas všem, kdo vám chtějí pomoci - i proto dávejte takové odkazy, které nebudou nikoho nutit si záznamy stahovat (jako např. na Uložto) a které si budou moci všichni prohlédnout (ne všichni mají účet na FamilySearch).

  b) Umístění zápisu. Podobně jako můžete zapomenout na odkaz, často se stává, že tazatelé, kteří daným záznamem žijí, ale my jsme ho nikdy neviděli, neuvedou, kde se na snímku nachází. Pokud je matrika velmi úhledná, přehledná a na snímku je záznamů několik, není problém váš zápis najít, ale čím hlouběji v minulosti se budeme nacházet, tím neupravenější a chaotičtější matriky budou a v některých je i 100 záznamů na jednom snímku. Pokud nebudeme vědět, kde se záznam nachází, nikdo nebude ztrácet čas, aby jej v takové záplavě nalezl. Uvedením, kde leží, opět šetříte čas pomocníkům a zvyšujete šanci na brzkou odpověď.

  c) Vše, co sami přečtete. Jedním slovem řečeno - SNAHA. Fórum funguje na základě oboustranné spolupráce, není to stroj, který automaticky generuje výsledky. Dotazováním na fóru šetříte své peníze, ale platíte snahou, kterou zase šetříte čas ostatním a sami se jí učíte stará písma číst, což vás bude čím dál méně nutit hledat pomoc zde, a tak budete postupovat dále vlastními silami a ten pocit za to opravdu stojí. Neprojevíte-li žádnou snahu, nikdo vám nepomůže. Požadujete tak totiž, aby veškerou snahu a práci odvedl někdo jiný, a to za situace, kdy se dost možná ani nejedná o váš záznam. Někdo by tak nad ním mohl ve snaze pomoci strávit zbytečně moc času. Chceme tak tedy vidět, že víte, proč chcete přečíst právě tento záznam, chceme vidět vaši investovanou snahu, kterou oceníme. Je také mnohem rychlejší doplňovat/opravovat v již předvyplněném textu než teprve celý text psát dohromady. Platí přitom základní pravidlo: pokud neuvidíme vaši snahu a nejste ochotní investovat čas do záznamu, který vás zajímá a týká se vašeho pátrání, tím méně důvodů k takové investici má kdokoliv jiný.

  d) Dostatek textu. Stará písma bývala často mnohem variabilnější než ta dnešní. Neexistují nějaké absolutní podoby jednotlivých liter, které vždy s jistotou znamenají jen jednu možnou variantu čtení. Existovalo velké množství podob konkrétních písmen, pochopitelně také záleželo na rukopisu zapisujícího a pokud vám máme správně pomoci se čtením zápisu, potřebujeme mít i dostatek textu, s nímž můžeme porovnávat nejasná písmena nebo zvláštnosti rukopisu. Bez možnosti porovnání by to často bylo jen hádání z křišťálové koule.

  e) Neduplikace. Své dotazy pište jen jednou, zachováte tím na fóru pořádek a přehlednost. Zduplikováním odpověď neurychlíte a jen pravděpodobně někoho pozlobíte, a tím spíše se odpovědi nedočkáte, nemluvě o tom, že opakovaným porušováním pravidel vám moderátoři mohou zakázat přístup na fórum.

  f) Vyhledávání. Ve většině pramenů se budeme nejčastěji setkávat se základními okruhy termínů. Jakmile narazíte na pojem, jehož význam vám není známý, je velmi pravděpodobné, že jeho překlad či přiblížení se na fóru již mnohokrát probíralo, zkuste tedy jeho vysvětlení nejdříve nalézt pomocí vyhledávání a pokud neuspějete, pak se ptejte dále. Je zbytečné ptát se na otázky, pro které existuje odpověď schovaná za několika sekundami hledání.

3) VYŘEŠENO.

  Jakmile je váš dotaz vyřešený, dopište tuto skutečnost do předmětu, čímž dáte všem pomocníkům signál, že se tomuto tématu již nemusí věnovat, jinak budou ztrácet čas otevíráním témat, která zodpovězená sice jsou, ale z předmětu to není znát. Moderátoři pak také budou moci témata přesunout do složky již vyřešených, a tím udržovat ve Čtení pořádek, aby na úvodní straně zůstávaly jen aktuální dotazy, z čehož budou mít užitek všechny strany. Uzavření tématu je i určitou formou poděkování za pomoc a je důležité pro ušetření času ostatním, proto pište VYŘEŠENO jen velkými písmeny a do začátku nadpisu.

SHRNUTÍ

  Moc rádi vám na fóru pomůžeme s vaším genealogickým pátráním, protože sami jsme rodopisnými nadšenci, ale vyžadujeme i vaši spolupráci a zapojení. Než dotaz odešlete, zkontrolujte si, zda splňujete požadovaná pravidla a zda vyjadřujete jasně, co si vlastně přejete. V nich nám přibližte zápis, který chcete přečíst a popište nám správným předmětem pramen. Poté nám poskytněte patřičné podmínky, abychom vám vůbec mohli pomoci. Dejte nám správný odkaz, naveďte nás, kde se záznam nachází, dejte nám podklad pro srovnávání, uveďte svou snahu a čekejte na odpověď a případně oživte téma, ale dotaz neduplikujte. Během čekání na odpověď můžete procházet historii fóra, protože je na něm uchováno mnoho cenných rad, zkušeností a vědomostí a určitě tam objevíte mnoho užitečných informací a nápomocných lidí. Po položení dotazu se také snažte téma pravidelně kontrolovat, pro případ nutnosti doplnění dalších informací a také ze slušnosti ke všem, kteří si na fóru přejí zachovat přehlednost. Jakmile je téma vyřešené, náležitě ho uzavřete. Pořádek na fóru a od něj se odvíjející efektivita poskytované pomoci totiž začíná i končí s detaily.
Uživatelský avatar
zedir
 
Příspěvky: 5920
Registrován: pát kvě 02, 2014 4:59
Oblast pátrání: Tišnovsko (Lomnička, Drásov, Hluboké Dvory, Šerkovice...), Kyjovsko a Uherskohradišťsko (Hýsly, Žádovice, Skalka, Újezdec...)

Zpět na Čtení starých materiálů

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků