Stránka 1 z 1

Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 9:02
od lerak
Ve Slezsku jsou evangelické a katolické kostely i hřbitovy. Byly zavedené tedy vedle evangelických matrik i katolické matriky?

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 9:39
od Dawid
Ano, je to tak - a je to tak všude, kde zvlášť fungovaly katolické, protestantské a židovské náboženské úřady (fary, sbory, obce). Tj. v dnešním českém Slezsku, co se týká protestantů, od r. 1709 jedna augsburská (luteránská) "fara" (v Těšíně) a od tolerančního patentu 1781 už celá řada, všechny s vlastními matrikami, vedenými nezávisle na těch katolických (které celou tu dobu beze změny vedla hustá síť katolických far).
Zdaleka to ale neznamená (a zvlášť ne do toho r. 1781), že nutně všichni lidé protestantského vyznání nechali všechny své náboženské úkony vykonat evangelickým pastorem, i když nějaký v zemi byl. Kolikrát to museli nechat na dostupnějším katolickém knězi (takže zápis o tom bude v katolické matrice).

Na http://vademecum.archives.cz/vademecum/, kde jsou slezské matriky soustředěny, vám to vždycky nabízí výběr mezi katolickou a protestantskou (a eventuálně i židovskou nebo některou civilní).

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 9:49
od Zora
ještě dodatek, že určitou dobu byla povinnost katolických kněží, aby evangelické matriky byly současně vedeny i katolickými farami, takže někde existují souběžně. Z

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 11:26
od lerak
Děkuji za odpověď. Já tam, ale výběr mezi evangelickou a katolickou matrikou nevidím. Konkrétně jsem procházel matriky vztahující se k obci Hažlach a to byly jen matriky evangelické. Pak také ve Slezské digitální knihovně(Polsko) mají jen matriky evangelické. Moji předci se totiž v evangelických matrikách v Polsku již neobjevují a tak si myslím, že by mohli být v těch katolických.

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 11:42
od Zora
1. 5. 1781 matriky prohlášeny za veřejnou listinu; od této doby je také důsledně psáno datum narození a úmrtí a nikoliv jako předtím datum křtu a pohřbu (sloužily skutečně jen církevním účelům)
13. 10. 1781 toleranční patent - počátek evangelických nekatolických (jen státem uznaných) církví a jejich matrik, které však byly vedeny pouze pro církevní účely, neměly veřejnoprávní platnost. Evangeličtí duchovní museli všechny úkony hlásit katolickým farářům, aby ti je zapsali do římskokatolických matrik
1782 nařízením Josefa II. zvýšen počet far a lokálií (alespoň pro 700 obyvatel a max. 1 hodina cesty do nejbližšího kostela)
1783 židovským synagogám nařízeno vést matriky narozených i pro dívky
20. 2. 1784 patent Josefa II. o matrikách nařídil nový formulář, který byl s malými obměnami používán až do roku 1949; židovským rabínům nařízeno vést stejné matriky jako řk. církevní správa
19. 7. 1784 dvorský dekret nařídil vést matriky v samostatných oddílech nebo knihách pro každé místo
1787 Židům nařízeno volit si neměnné příjmení
30. 4. 1789 dvorský dekret stanovil formuláře křestních, oddacích a úmrtních listů
1790 dvorský dekret nařídil vést indexy k matrikám
1792 nařízeno foliování matrik
21. 9. 1799 české gubernium nařídilo vedení matričních duplikátů, roční opis potvrzený vikářem byl zasílán konsistoři
1. 6. 1811 guberniální nařízení stanovilo průběžné číslování matričních zápisů
25. 7. 1811 dekret dvorské kanceláře o doplňování poškozených a obnovování ztracených matrik
1816 na vedení vojenských matrik byl stanoven zvláštní formulář; kopie vojenských matrik bylo nařízeno posílat c.k. polní konsistoři do Vídně, kde jsou uloženy dosud
18. 7. 1825 dekret dvorské kanceláře nařídil zapisovat do matrik jméno porodní asistentky
26. 11. 1829 dekret dvorské kanceláře udělil nekatolickým duchovním oprávnění vést matriky narozených, oddaných i zemřelých (vedli o své újmě už dříve - viz výše)
1837 místo opisů matrik se nadále vedou 2 originály s vlastnoručními podpisy svědků
1840 nařízen nový formulář matrik - obdobný, ale k formuláři z roku 1784 byla přidána podrobná legenda
1844-1949 do opisů matrik se nazapisovalo podle obcí, ale chronologicky
30. 1. 1849 tzv. "Provizorní nařízení", jímž matriky evangelických církví nabývají státní průkaznosti; tím pro evangelíky končí povinnost zápisu do katolické matriky
1850 úprava matričního formuláře
1860 pražský koncil vydal podrobné předpisy o vedení matrik
1. 7. 1868 povoleny občanské sňatky i pro katolíky; okresním hejtmanstvím nařízeno vést matriky oddaných
1870 civilní matriky všech tří druhů zavedeny zákonem, vedly je okresní úřady. Zápis v nich byl povinný pro všechny osoby jiného, než státem uznaného vyznání, včetně bezvěrců
1873 pražská synoda vydává podrobné předpisy o vedení matrik
Tolik to nejzákladnější. Provádění či uvádění do praxe mohlo mít různé odchylky od uvedeného data.
Z

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 13:42
od Dawid
lerak píše:Děkuji za odpověď. Já tam, ale výběr mezi evangelickou a katolickou matrikou nevidím. Konkrétně jsem procházel matriky vztahující se k obci Hažlach a to byly jen matriky evangelické. Pak také ve Slezské digitální knihovně(Polsko) mají jen matriky evangelické. Moji předci se totiž v evangelických matrikách v Polsku již neobjevují a tak si myslím, že by mohli být v těch katolických.

Aaha, no tak Hažlach je na polské straně - odtamtud katolické matriky v Česku nemáme (takže v opavském "Vademecu" být nemůžou), jsou v Polsku. A nejsou nikde digitalizované (a naprostou většinou ani stažené do archivů), prostě pořád leží na farách.
Už se to tu několikrát řešilo, když použijete tady nahoře vpravo vyhledávač (zadáte si třeba "Polsko"), najdete spoustu detailů.

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 17:41
od lerak
Já jsem se ptal v Hažlachu. Tam mi odpověděli, že matriky jsou v Kończyce Wielkie. Na faře v Kończyce Wielkie mi řekli, že matriky se digitalizují. Jednu matriku mi ukázali, ale teď nevím zda byla katolická nebo evangelická. Neměl jsem na to čas.
Moji předci jsou v Zemském archivu v Opavě vedeni v evangelických matrikách v Hažlachu. V těch polských jsem je zatím nenašel. Tak teď nevím kde mám hledat v Polsku ty katolické matriky.

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 17:42
od Zora
Který rok, období hledáte?
Z

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pát dub 10, 2015 18:54
od lerak
Prohlížím zápisy od roku 1780 k dřívějším. Nejranější narození dítěte mám 1802, tak by mne zajímala i svatba otce. Rodina také mohla odněkud přijít. Ještě znovu budu sledovat jen jméno zda se vůbec v matrice vyskytuje.

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: sob dub 11, 2015 14:01
od Dawid
lerak píše:Já jsem se ptal v Hažlachu. Tam mi odpověděli, že matriky jsou v Kończyce Wielkie. Na faře v Kończyce Wielkie mi řekli, že matriky se digitalizují. Jednu matriku mi ukázali, ale teď nevím zda byla katolická nebo evangelická. Neměl jsem na to čas.
Moji předci jsou v Zemském archivu v Opavě vedeni v evangelických matrikách v Hažlachu. V těch polských jsem je zatím nenašel. Tak teď nevím kde mám hledat v Polsku ty katolické matriky.
Prohlížím zápisy od roku 1780 k dřívějším. Nejranější narození dítěte mám 1802, tak by mne zajímala i svatba otce. Rodina také mohla odněkud přijít. Ještě znovu budu sledovat jen jméno zda se vůbec v matrice vyskytuje.

V tom případě - určitě by bylo dobré, kdybyste hned na začátku podrobněji vypsal, co už jste našel a vyzkoušel, abychom my ostatní znali Vaši situaci a nehledali zbytečně něco, co už dávno víte... :)

Co jsem se díval, tak z evangelických sborů, existujících před 1. sv. válkou, to bylo z Hažlachu i po tolerančním patentu a dalších změnách stejně vždycky nejblíž do Těšína. Ještě by tak mohlo mít smysl si zajít do Drahomyšle (Drogomyśl), Holešova (Goleszów) nebo Skočova (Skoczów), ale i to je skoro dvojnásobná cesta (a sbor ve Skočově stejně začal fungovat až nějak 1865-1870).
Takže pokud Vaši předkové v 1. pol. 19. stol. bydleli v Hažlachu (a nefandili turistice ;)), opravdu bych jejich evangelické zápisy nečekal jinde než v Těšíně. Případně by teoreticky bylo dobré si pro jistotu zkontrolovat i tu Drahomyšl a Holešov (oba sbory vznikly kolem 1790).

Co se týká katolických far, tak Hažlach v tomhle období skutečně spadal pod Velké Kunčice - takže to, co Vám tam ukázali, byla skutečně matrika katolická (jiné tam mít nemůžou). A jak správně připomněla Zora (děkuju!), do r. 1849 měl každý evangelík povinně všechno zapsáno i do katolické matriky v místě svého bydliště (stoprocentně spolehlivé to není - co jsem se díval, tak tu a tam nějaký ten luteránský křest katolickému faráři unikl - ale jakžtakž to fungovalo), zatímco na protestantské zápisy ne vždycky došlo a ještě byly vlastně dobrovolné.
Takže katolická matrika z Velkých Kunčic by Vám opravdu měla pomoct spolehlivěji, než ty evangelické.

No a jak už jsme říkali, v Polsku je naprostá většina matrik pořád archivovaná přímo na farách (katolických i evangelických). Doplním, že novejší matriky (co jsem našel, tak většinou cca od poslední čtvrtiny 19. stol.) jsou často přesunuté na civilní matriční úřady (urząd stanu cywilnego) při obecních úřadech (urząd gminy); ale to se Vás časově už netýká. A digitalizováno zatím není skoro nic, i když se to už léta slibuje.

Takže myslím, že máte v zásadě tři možnosti.
a) Skutečně projít už digitalizované těšínské evangelické matriky (křestní a pohřební) ještě podle příjmení, bez ohledu na místa - pro případ že by se předci někdy před tím r. 1802 do Hažlachu přesunuli odjinud v okolí (nebo třeba objevíte i něco jiného zajímavého).
b) Zkusit evangelickou faru v Těšíně, jestli by Vás nenechali hledat v matrice sňatků (která ještě digitalizovaná není; ale vzhledem k tomu, že většina těch ostatních už je, bych se nedivil, kdyby Vám řekli, že ji teď nemají, protože digitalizace právě probíhá).
c) Znovu zkusit katolickou faru ve Velkých Kunčicích, jestli ty svazky, které zrovna mají u sebe, nejsou zrovna ty správné.

Pomůže to takto?

Edit: A abych nezapomněl, ve "Vademecu" je i řada dalších pramenů z Hažlachu, které by Vám mohly pomoct - urbáře, katastry, dokonce i grutovní kniha.

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: sob dub 11, 2015 21:18
od lerak
Děkuji moc za vysvětlení.
Karel K.

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: čtv dub 23, 2015 16:11
od lerak
Ještě jednou děkuji. Člověk je někdy netrpělivý když se hned nechytá. V http://www.sbc.org.pl/publication/36325 přidali
další matriku sňatků a na té jsem se chytil a pak v dalších ještě pár zápisů dohledal.

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: čtv kvě 14, 2015 20:46
od vonTeschenfeld
Pokuď zde bylo zmíňeno Polsko a vesnice Hażlach, a také čtu v příspěvcích, že se otázka matrik v Polsku objevuje tak můžu říct, že jsem byl teď v pondělí v archivu v Cieszynie, kde jsem se dozvěděl, že veškeré matriky z farních úřadu Těšínského Slezska se právě shromažďují a budou tamhle uloženy a následně digitalizovány. Už je tam uloženo několik vesnic z toho co vím a v průběhu tohoto roku se objeví i další. Trvá to dlouho jelikož archiv dál příkaz farním úřadům aby připravily a doplnily indexy pro snažší vyhledávání.

A pokud někdo hledá dál než na Těšínsku tak něco matrik je dostupných tady (hlavně Horní Slezsko):

https://familysearch.org/search/image/i ... %3D2114433

https://familysearch.org/search/image/i ... %3D2115410

Dále pak jde hledat i zde:

http://metryki.genealodzy.pl/

Pokuď by někdo potřeboval pomoct s překladem matrik z polštiny (hlavně jde o ty z východu Polska) tak rád pomůžu.

S pozdravem
vonTeschenfeld

Re: Slezsko-matriky

PříspěvekNapsal: pon čer 13, 2016 11:23
od Dawid
Aby to nezapadlo: tady se nám objevily matriky evangelického (luteránského) sboru v Těšíně od r. 1709 volně ke stažení. Těžko říct, jak dlouho vydrží.