Stránka 1 z 1

GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 10:50
od zburget
Navazuju na poznámku o GDPR u příspěvku http://genealogie.taby.cz/viewtopic.php?f=5&t=46346 - původně jsem chtěl dát ještě poslední reakci tam, ale při psaní jsem zjistil, že to možná vyvolá ještě nějakou další reakci, tak tam nebudu zbytečně komplikovat vlákno, kterého se to netýká.

Občas se tu odkazuje na GDPR, že s ohledem na něj nelze zveřejňovat údaje narození mladší, než 100 let,...
Protože jsem byl nucen GDPR taky nějakým způsobem řešit, tak jen drobná poznámka, kterou by možná nebylo od věci pro tohle fórum taky vyřešit. V tom GDPR totiž vůbec nejsou žádné limity kdy a co může být zveřejněno - tam se "jen" řeší to, jak má být v organizacích zajištěno nakládání s osobními údaji a jejich ochrana. Tedy nařizuje organizacím, že musí mít zpracované předpisy postupy jak uchovávat, a zpracovávat a likvidovat osobní údaje, že musí mít zpracované předpisy pro to kdo k těmto osobním údajům má přístup apod. Dokonce tam ani není žádná nápověda, jak ty předpisy mají vypadat. Vše je jen v obecné rovině a je skoro na libovůli té které organizace, jak si ten který předpis zpracuje. Jen určité věci jsou pro určité organizace a pro určité typy osobních údajů nařízené.

A když nad tím tak přemýšlím, tak i zde na fóru se nějakým způsobem zpracovávají osobní údaje. Tak by asi bylo dobré, kdyby i provozovatel webu někam napsal, jak je zpracování osobních údajů řízeno. Např. oním zavedením nějkých limitů pro možnost zveřejňovat data lidí. Pokud ty limity budou vycházet ze zákona o matrikách (což se tady děje), tak by mělo být všechno v pořádku, protože vlastně k žádnému zpracování osobních údajů nedojde. Ale bylo by možná dobré, kdyby se přesné podmínky pro zveřejňování takových údajů objevily někde v pravidlech fóra. Zvlášť, pokud se na to chcme odvolávat, musí být na co se odvolávat. GDPR to neřeší, GDPR řeší to, že se to musí řešit. A mělo by tam být i napsáno, jak bude naloženo s příspěvkem, který tato pravidla poruší (smazání příspěvku, smazání příslušné části, nahrazeno textem např.<---odstraněno kvůli GDPR---> apod.).

Tak toť asi vše, co bych k tomu strašákovi s názvem GDPR řekl...

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 11:36
od Zora
Zatím zůstaneme u toho nejjednoduššího pro provoz fóra, zveřejňujeme data konkretních osob pouze do r. 1918, vše ostatní se dá řešit přes SZ, email, jakákoliv další úprava přinese jen další problémy moderátorům.

Je mezi námi někdo, kdo by dobrovolně podle v "budoucnu nastavených pravidel " pečlivě, pravidelně a odpovědně kontroloval každý příspěvek?
Z

edit - přeposláno upozornění na příspěvek Dr. Tabymu.

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 13:08
od Jan
Pro p. Burgeta:
pletete si pojmy, webové fórum není organizace, za to co kdo zveřejní zodpovídá ten kdo to zveřejní a nikdo jiný.
Organizace, zaměstnavatel atd. na př. e-shop musí data zákazníků nebo zaměstnanců chránit.

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 14:38
od zburget
Jan píše:Pro p. Burgeta:
pletete si pojmy, webové fórum není organizace, za to co kdo zveřejní zodpovídá ten kdo to zveřejní a nikdo jiný.
Organizace, zaměstnavatel atd. na př. e-shop musí data zákazníků nebo zaměstnanců chránit.


Ne, webové fórum není organizace - ale někdo ten server provozuje. A pokud ten někdo jasně nastaví pravidla pro nakládání s osobními údaji, což se zde z povahy a zaměření fóra stát může, bude jen dobře. Určitě nikdo z nás nechce, aby Taby nebo kdokoli z moderátorů byť jen mohli být jakkoli popotahováni za to, že se zde nějaké osoní údaje případně objevily.

Já na to celé upozornil jen proto, že se zde čas od času objeví formulace, že zde není možné zveřejnit nějaká data, protože GDPR - což je pricipielně nesmysl.
Můžeme říct, že to zde nezveřejním já, protože se nechci dostat do konfliktu se zákonem o ochraně osobních údajů, pokud to bude jasně moje odpovědnost. Nebo to sem nenapíšu proto, že bych tím mohl způsobit problém majiteli serveru nebo moderátorům. A nebo to prostě budou řešit pravidla serveru daná majitelem a můžu se odkázat na ně. GDPR za to ale opravdu nemůže. Nejde mi o nějaké další pravidla a restrikce, ale zrovna tohle by někde možná být napsáno mohlo. Klidně v místě, kde to nebude úplně na očích, ale kde se na to v případě nutnosti dá odkázat.

Mně osobně to tu nechybí, já s tím problém mít snad nikdy nebudu. Píšu jen proto, že se zde tato problematika nakousla.

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 15:31
od Viola
Přiznám se, že na tomto foru zrovna GDPR neřeším, prostě se zeptám, jestli k té a té osobě, co se narodila, vdala, zemřela tehdy a tehdy nemá někdo informace, požádám o přečtení atd. Možná je to špatně, ale já to neřeším, žijící osoby nehledám.

Spíš by mě zajímal názor na tento článek, který řeší směrnici o ochraně autorských práv na internetu. Nevím, jestli by se to týkalo i tohoto a podobných diskuzních fór, nebo si to jen, doufám, mylně myslím...
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/konec ... f6b220ee8/

Píšou, že "Nejvíce by se dotkl platforem, kam nahrávají obsah sami uživatelé, jako je například Facebook, YouTube, Instagram, Uloz.to, Twitch, ale také menší i komunitní weby, kde uživatelé navzájem sdílejí vlastní fotografie či třeba recepty. Netýkalo by se to navíc jen jejich nejviditelnějšího obsahu, jako jsou videa či fotografie, ale mimo jiné i diskusních sekcí a tamních komentářů... Nově by Facebook, YouTube a další společnosti odpovídaly za to, že se na jejich stránkách takový obsah vůbec neobjeví."

My tady sdílíme fotky, odkazy na různé weby, přímé zobrazení různých zápisů s prosbou o přečtení...

No snad se plaším zbytečně.

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 15:53
od Monika
Jen bych k tomu dodala relevantní (podle mě) části z nařízené o GDPR.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Článek 2
Věcná působnost

1.Toto nařízení se vztahuje na zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů a na neautomatizované zpracování těch osobních údajů, které jsou obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

2.Toto nařízení se nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné:
...
c) fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních či domácích činností;


Článek 4
Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) „osobními údaji“ veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;

2) „zpracováním“ jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

7) „správcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

8 ) „zpracovatelem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;

9) „příjemcem“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování;

10) „třetí stranou“ fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů;

11) „souhlasem“ subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;Podle mé právničky, která mi zpracovávala GDPR agendu pro mé internetové aktivity, které provozuji jako soukromá osoba, se GDPR vztahuje i na fóra a blogy, které provozuje jednotlivá nepodnikající osoba. Věřím jí a zařídila jsem se podle toho, protože se mi nechce nést riziko vysokých pokut. To, jak s tím naloží jiní, ale není mou věcí, proto to, prosím, berte jen jako informaci.

Nicméně GDPR se vztahuje pouze na žijící osoby. V tom je, myslím, právě úskalí zdejšího fóra. Osoba, narozená roku 1918, může třeba ještě stále žít, ale to může vědět pouze maličký okruh lidí. Také zde může žádat o čtení nebo radu někdo s dokumentem k mladší osobě, protože si zkrátka neuvědomí, že existuje nějaká ochrana osobních údajů.

Právě proto bych souhlasila z vámi, zburget, že by možná nebylo marné někde jasně napsat nějaké časové omezení pro zveřejňování takových osobních informací.

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 15:57
od Monika
Viola píše:Spíš by mě zajímal názor na tento článek, který řeší směrnici o ochraně autorských práv na internetu. Nevím, jestli by se to týkalo i tohoto a podobných diskuzních fór, nebo si to jen, doufám, mylně myslím...
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/konec ... f6b220ee8/

To je ale úplně jiný problém. Netýká se GDPR, jde o autorské právo. Myslím, že by asi nebylo vhodné to zde směšovat.
(No ale pokud se tohle dostane do našeho autorského zákona, bude to důvodem, proč po 20 letech skončím s provozováním zavedeného komunitního serveru. Takže asi tak.)

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 16:00
od Viola
Máte pravdu, Moniko, zadám nové téma Ochrana autorských práv

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 16:05
od Zora
Zburget: Já na to celé upozornil jen proto, že se zde čas od času objeví formulace, že zde není možné zveřejnit nějaká data, protože GDPR - což je pricipielně nesmysl.

Principielně není nic nesmysl. Z těchto důvodů bylo zrušeno diskusní fórum, tzv. nástěnka na actapublica.

Ono v principu nejde o to, co je dáno legislativou, ale následně o výklad této legislativy.

Nechal byste naprosto bez povšimnutí, pokud zde budou zveřejněna data Vašich předků po roce 1918, např s citlivými informacemi? Ne všechny životy se odvíjejí bez poskvrnky, kolik z nás narazilo třeba na potomky rozvedených rodičů, ne vždy ochotnými jakkoliv komunikovat, ale jejich data by zde byla zveřejněna....

Dodržujme postup, že nezveřejňujeme "nic" po roce 1918, ale řešíme přes SZ.
..............


Z

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 16:06
od zburget
No, jednak záleží na tom, co (a jestli vůbec) v Bruselu schválí a druhák na tom, jak to nakonec bude zapracováno do naší národní legislativy - protože ta je pro nás rozhodující. Podle mě se zde ale žádný autorsky chráněný obsah neobjevuje. Maximálně se sem nebudou moct dávat obzázky z knihoven google, ale jen odkazy na ně. Fotky martik ze Zámrsku snad autorsky chráněné nejsou (bude nutno zjistit), případně by snad nemuselo být tak složité nějaké povolení na sdílení od nich získat. Ostatní by stejně měly být jen odkazy na weby archivů.

No, nechme se překvapit, co na nás zase naši Europos*anci vymyslí :roll:

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 16:07
od Viola
Aby se tady nesměšovala dvě témata, založila jsem pro Ochranu autorských práv nové téma viewtopic.php?f=15&t=46639

A já jsem tam přesunula svou reakci k autorským právům. Z

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 16:22
od zburget
Opakuju, že souhlasím s tím, aby byly limity pro zveřejňování údajů lidí - a vycházejme klidně z limitů podle zaákona o matrikách. Mně jen vadilo to, že se to háže na GDPR. A já bych byl klidně ještě přínější, že údaje lidí mladších 100 let se nebudou posílat nikomu nijak, pokud dotyčný není prokazatelně po smrti. Ani SZ, ani e-mailem. Max. zprostředkovat kontakt na ty lidi samotné (pokud žijou), případně pokud se neví, jestli žijou, tak na jejich potomky. Nejen že bych nebyl rád, kdyby údaje někoho blízkého visely veřejně, nebyl bych ani rád, kdyby si je někdo soukromě přeposílal. U už zemřelého otce je mi to ale už prakticky jedno, protože jemu už to žádnou újmu nezpůsobí...
To, že nástěnka na AP byla zrušena právě s odkazen ma GDPR byla podle mě jen zástěrka. Protože v legislativě to rozhodnutí nástěnku zrušit žádnou oporu nemá (už proto, že k tomu žádná legislativa není!). Mohlo by to mít oporu v nějaké směrnici, kterou MZA kvůli GDPR zavedla, ale kterou neznáme. Já to považuju jen za výmluvu a záminku ke zrušení něčeho, s čím asi měli "nejaký" problém.

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 16:40
od Zora
zburget píše:Opakuju, že souhlasím s tím, aby byly limity pro zveřejňování údajů lidí - a vycházejme klidně z limitů podle zaákona o matrikách. Mně jen vadilo to, že se to háže na GDPR. A já bych byl klidně ještě přínější, že údaje lidí mladších 100 let se nebudou posílat nikomu nijak, pokud dotyčný není prokazatelně po smrti. Ani SZ, ani e-mailem. Max. zprostředkovat kontakt na ty lidi samotné (pokud žijou), případně pokud se neví, jestli žijou, tak na jejich potomky. Nejen že bych nebyl rád, kdyby údaje někoho blízkého visely veřejně, nebyl bych ani rád, kdyby si je někdo soukromě přeposílal. U už zemřelého otce je mi to ale už prakticky jedno, protože jemu už to žádnou újmu nezpůsobí...
To, že nástěnka na AP byla zrušena právě s odkazen ma GDPR byla podle mě jen zástěrka. Protože v legislativě to rozhodnutí nástěnku zrušit žádnou oporu nemá (už proto, že k tomu žádná legislativa není!). Mohlo by to mít oporu v nějaké směrnici, kterou MZA kvůli GDPR zavedla, ale kterou neznáme. Já to považuju jen za výmluvu a záminku ke zrušení něčeho, s čím asi měli "nejaký" problém.


Nemám právní vzdělání, vím, že ani Vy ho nemáte. Vzhledem k tomu, že na výkladu se neshodnou ani renomovaní znalci, nebudu o akci "nástěnka" dále diskutovat.
Jednoznačně byla zrušena kvůli : cituji
současně na povinnost komplexní implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) jsme bohužel nuceni k datu 25. květen 2018 odstavit službu nástěnky pro registrované uživatele.

Předpokládám, že jde o státní instituci a tedy o (zatím) správný výklad platné legislativy. Myslet si mohu, co chci, ale tohle je holý fakt a ani celé naše fórum - obávám se, ho nezměníme.
Stejně tak uživatel nezjistí, zda za rozhodnutím zrušit "nástěnku", bylo třeba něco zcela jiného.

Snad budoucnu nebudu psát - viz GDPR,
ale rozepisovat - kvůli ochraně dat předků, z nichž mnohá mohou být citlivá.
:roll:

Z

Re: GDPR a tohle fórum

PříspěvekNapsal: pon bře 04, 2019 17:09
od Zora
Monika píše:Podle mé právničky, která mi zpracovávala GDPR agendu pro mé internetové aktivity, které provozuji jako soukromá osoba, se GDPR vztahuje i na fóra a blogy, které provozuje jednotlivá nepodnikající osoba. Věřím jí a zařídila jsem se podle toho, protože se mi nechce nést riziko vysokých pokut. To, jak s tím naloží jiní, ale není mou věcí, proto to, prosím, berte jen jako informaci.

Nicméně GDPR se vztahuje pouze na žijící osoby. V tom je, myslím, právě úskalí zdejšího fóra. Osoba, narozená roku 1918, může třeba ještě stále žít, ale to může vědět pouze maličký okruh lidí. Také zde může žádat o čtení nebo radu někdo s dokumentem k mladší osobě, protože si zkrátka neuvědomí, že existuje nějaká ochrana osobních údajů.

Právě proto bych souhlasila z vámi, zburget, že by možná nebylo marné někde jasně napsat nějaké časové omezení pro zveřejňování takových osobních informací.Díky, za fundovaný příspěvek, Moniko.
Z