Stránka 1 z 1

Soupis válečných škod

PříspěvekNapsal: úte dub 24, 2018 8:58
od Radix
Dostal se mně do rukou soupis válečných škod, které vznikly v obci za pusko-rakouské války 1866.
Jsou zde vyčísleny škody u jednotlivců a jiných subjektů. Některé jsou v řádu tisíců zlatých (u továrníků, za "vypitý" pivovar),
jiné v řádu několika zlatých za ukradené peřiny.

Zajímalo by mě, proč tyto seznamy vznikly. Byli snad poškození nějak odškodněni?
Setkal jste se někdo s takovým seznamem?

Re: Soupis válečných škod

PříspěvekNapsal: úte dub 24, 2018 10:57
od Zora
ano, odškodněn bylo, ale asi ne v plné výši.
U nás na Moravě viz například tahle práce:
http://www.rmm.cz/regiom/2015/03_svoboda.pdf
viz například: kolem str. 51/82

Jakkoli byl postup při zjišťování škod z války s Pruskem velmi pečlivý, nikomu se
nedostalo plné náhrady. Zcela vyloučeny z náhrad byly škody vzniklé vlastními válečný-
mi operacemi, pochodem vojska, škody nahodilé nebo pramenící z výtržností.131 Stejný
postup při stanovení konečných škod způsobených válkou se samozřejmě prováděl i v Mikulově.
Bohužel vinou absence písemností městského úřadu z této doby nemáme možnost
zjistit dílčí škody v jednotlivých domech.

Soupisy škod se dělaly všude, otázka zní, jak moc byly věrohodné. Vzhledem k tomu, e škody se neměly týkat válečných operací, přesunem vojsk, ale toho, co bylo napácháno třeba v domech... si osobně myslím, že se poškození snažili škody tak trochu navýšit, hodnota např. vypitého vína mohla být různá a zničené peřiny inu, kdo ví, kolik jich bylo. Tím nechci nijak snižovat útrapy, které muselo obyvatelstvo snášet v době prusko-rakouské války.


Např. u nás v Ivančicích prameny hovoří o těchto číslech
. Jako celkovou částku za škody způsobené pruským tažením[56] Ivančicemi uvádí Augustin Kratochvíl sumu 108 208 zlatých a 12 krejcarů. Tato částka byla utracena za 23 014 liber[57] chleba, 7043 liber masa, 303 liber soli, 71 liber rýže, 87 liber kávy, 190 liber slaniny, 100 liber sádla, 20 postranků na koně, nebo 14 citronů. Do velmi obsáhlého výčtu dále patřilo 29 krav a dva koně. Nemohl chybět ani alkohol, kterého bylo za dobu pruského pobytu vypito 27 věder[58] vína, 78 věder piva, 18 věder a 18 mázu[59] spiritusu a 15 věder kořalky. Už jen z těchto uvedených položek je patrné, že se pruští vojáci během svého pobytu v Ivančicích neměli vůbec špatně a to seznam ve svém výčtu ještě pokračuje a zahrnuje suroviny jako krmivo pro koně, nebo kuřivo pro vojáky.[60] Celková škoda tedy činila oněch 108 208 zlatých a 12 krejcarů a stát po válce jen velmi částečně uhradil 27 860 zlatých a 77 krejcarů, ale zničená pole a újma na soukromém majetku obyvatel Ivančic nahrazena nebyla. Jiný údaj o vyčíslení všech dávek Prusům pochází od městského pokladníka Filipa Guldy. Podle něj tehdy celková škoda dosáhla částky „pouze“ 68 118 zlatých.

VÁLEČNÝ ROK 1866 A JEHO VLIV NA ŽIVOT VE MĚSTECH IVANČICE A RAJHRAD
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=cz

Z

Re: Soupis válečných škod

PříspěvekNapsal: úte dub 24, 2018 11:57
od Radix
Děkuji, velmi zajímavé.