rusticus

Zdy by se měl postupně vytvořit slovník pojmů jak v češtině, tak i v jiných jazycích často užívaných jazycích, jako je němčina a latina.

rusticus

Příspěvekod Zora » sob bře 17, 2018 0:40

Označení rusticus většinou překládáme jako rolník.
Zajímalo by mě ale, zda je v tomto pojmenování obsažen nějaká vztah k vlastnictví půdy, tedy zda je rusticus pouze ten, který má půdu (zjednodušuji - má půdu v nájmu), nebo zda se jedná v dané obci o všechny, kteří půdu obdělávají (tedy příslušný zápis neřeší, v jakém vztahu je dotyčný k půdě)
Podle rodokmenů, které jsem dělala, se mně zdá, že rusticus se v následujících generacích měnil na Bauera, nebo x - láníka. Ale nemám to vůbec ničím podložené.
Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 16442
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: rusticus

Příspěvekod filmovymaniak » sob bře 17, 2018 11:58

Dobrý den,
možná jsem to tu dával,
je to ze stránek obce, ve které žili mí předkové možná už od založení do roku 1945 - Radostín
Dominikalista - poddaný, hospodařící na panské půdě
Rustikalista – poddaný, hospodařící na pronajaté panské půdě
Familiant – poddaný, hospodařící na pronajaté půdě s platným dědičným nájmem
filmovymaniak
 
Příspěvky: 1395
Registrován: čtv říj 15, 2015 15:03

Re: rusticus

Příspěvekod Zora » sob bře 17, 2018 12:16

tohle vysvětlení by mohlo být zajímavé, ale zmiňované názvy "dominikalista", familiant se skoro ve všech případech nevyskytují současně s risticem.

Ke kterému období se vztahuje Vámi uvedený zápis?
Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 16442
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: rusticus

Příspěvekod filmovymaniak » sob bře 17, 2018 15:44

Dobrý den,
podle stránek www.radostin.cz:
Označení gruntů jako celolánové, půl a čtvrt lánové: 1 Lán (tzv.vídeňský=17,25ha) / míry platné v letech 1764-1876/.
Názvy forem hospodaření :
Dominikalista - poddaný, hospodařící na panské půdě
Rustikalista – poddaný, hospodařící na pronajaté panské půdě
Familiant – poddaný, hospodařící na pronajaté půdě s platným dědičným nájmem
Uvedené pojmy a vztahy platily do 50tých let 19.století.

P.S. u jednoho předka z Hamrů na Hlinecku mám u jeho svatby 1847 povolání dominikalista , jeho otec byl familiant
filmovymaniak
 
Příspěvky: 1395
Registrován: čtv říj 15, 2015 15:03

Re: rusticus

Příspěvekod Zora » sob bře 17, 2018 16:04

Ok, zkusím se na to zaměřit, z uvedeného by tedy vyplývalo, že rusticus je tedy pouze ten, který "vlastní" půdu - má ji v pronájmu od vrchnosti. čili později může být označován také jako Bauer, či x -láník. nemělo by se jednat o nádeníka, nebo podruha, který se nechává za úplatu najmout na konkretní zemědělské práce.
Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 16442
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: rusticus

Příspěvekod filmovymaniak » sob bře 17, 2018 16:44

Dobrý den,
já chápu rozdíl mezi rustikalistou(sedlákem) a familiantem tak, že rustikalista má půdu v nájmu od vrchnosti jen pro svou osobu
nikoli pro své potomky.
Familiant má půdu pronajatou pro sebe a po jeho smrti pro své potomky
filmovymaniak
 
Příspěvky: 1395
Registrován: čtv říj 15, 2015 15:03

Re: rusticus

Příspěvekod Zora » sob bře 17, 2018 17:04

Do těchto úvah bych se nerada pouštěla, v dotazu mně šlo pouze o fakt, zda slovo rusticus lze chápat ve smyslu hospodaří na své (pronajaté) půdě, tedy není to člověk, který pracuje na poli pro někoho za úplatu.
Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 16442
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: rusticus

Příspěvekod Monika » sob bře 17, 2018 17:37

Zora píše:... zda slovo rusticus lze chápat ve smyslu hospodaří na své (pronajaté) půdě, tedy není to člověk, který pracuje na poli pro někoho za úplatu.

Zasvěceně by to mohli vysvětlit, samozřejmě, jiní, tak jen z praxe...
Zatím jsem se u nás setkala pouze s tím, že rusticus hospodařil na půdě, kterou měl on sám v užívání, tedy nikoli jako čeledín nebo podruh (inquilinus). Pokud jsem se dostala ke gruntovnicím, rusticus vždy držel grunt na základě německého práva, tedy dědičně.
Píšu o stavu před raabizací a s ní často spojenou kolonizací, tedy před vznikem familiantů (familiant) a kolonistů (colonus).
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 3181
Registrován: úte lis 18, 2014 1:11
Oblast pátrání: Lounsko, Slánsko, Kladensko, Rakovnicko, Nové Strašecí, Halič

Re: rusticus

Příspěvekod Zora » sob bře 17, 2018 17:40

Moc děkuji, přesně takovou jsem měla představu.

Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 16442
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části

Re: rusticus

Příspěvekod filmovymaniak » pon bře 19, 2018 10:53

Dobrý den,
ještě z Ottova slovníku k tématu rustikus:
Rustlkalisté
byli držitelé půdy rustikálni.
ozna­čuji se jím držitelé selských statků, které
byly dříve rustikální a kterým na rozdíl od
statků dominikálnich příslušelo dříve a za­
chovalo se až podnes právo bráti užitky
z občin. Místo výrazu r. užívá se i výrazu
s t a r o u s e d l ý c h , c e l o l á n í k ů a pod. (srv^
O b č i n y ) .
Fr.
Rustikálni pozemky.
V dobách poddanství veškerá půda v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku byla buď dominikální anebo
r.
D o m i n i k á l n í zvána byla půda, která
náležela vrchnostem a byla od těchto sp ra­
vována ve vlastní režii anebo přenechána
k užívání poddaným za plněni jistých povin­
ností (dědičné činže, emfyteuse). Uživatelé
této půdy zváni byli d o m i n i k a l i s t y . Do­
minikální půda byla původně osvobozena od
berní a jen v mimořádných případech byla na
ni uvalována daň mírnější (t. zv. kontribuce
extraordinárni). Ostatní půda byla r. Vrchní
vlastnictví k této náleželo sice vrchnostem;
jinak však příslušelo držiteli právo silněj
než dominikalistovi.
R.
p&da podrobena byla plné
dani (kontribuci ordinárni); proto byla
r.
ta půda, která zapsána byla ve starých ber­
ních rollách z let 1654—1757. Selský statek,
ke kterém u příslušely
r. p.,
zván
r-m. R.
selské statky roslišovány byly zase na zakou­
pené a nezakoupené. Z a k o u p e n é selské
statky byly takové, jež s výhradou vrchního
vlastnictví vrchnosti zapsány byly jako vlast­
nictví držitele; tento mohl s nimi volně na­
kládati (prodávati, zadlužovati, převáděti je
dědictvím), jsa při tom obmezen předpisy
vydanými za účelem, aby selské statky za­
chovány byly pokud možno v celistvosti Čili
ve stavu, který by je činil k výkonům ro-
botním způsobilými (předpisy obmezující dě­
litelnost pozemkovou). N e z a k o u p e n é byly
statky, se kterými majitel směl nakládati jen
se svolením vrchnosti a které ve případě
úmrtí držitelova připadly jako odúm rt vrch­
nosti; vrchnost měla však povinnost přenc-
chati takový nezakoupený statek některému
poddanému, jehož si zvolila (obyčejně ně­
kterému z pozůstalých). Vyvážením půdy
r. 1848 rolnici nabyli neobmezeného vlast­
nictví k půdě a tím rozlišováni půdy na
r
a dominikální, zakoupenou a nezakoupenou,
pozbylo každého významu.

P.S.: rustikalista měl statek, takže to nemohl být podruh či nádeník,
Ten text výše je zkopírován z PDF verze, takže berte s rezervou, že to není pravopisně
filmovymaniak
 
Příspěvky: 1395
Registrován: čtv říj 15, 2015 15:03

Re: rusticus

Příspěvekod janpechacek » pon bře 19, 2018 13:05

Dobrý den,

termín rusticus v matrikách vždy označuje sedláka, tedy v užším slova smyslu rustikalistu, který hospodaří na rustikálu (ale pozor rustikalista nerovná se rusticus). Sedláci na dominikálu neexistovali. Sedlák/rusticus je v první řadě kategorie berní resp. majetkoprávní, až potom pozemková. Co se týče výměry polností, tak je hranice mezi sedlákem a chalupníkem neostrá (např. 1/2-1/4 lánu, ale lán je zde opět jednotkou berní a právní). Dalším hlediskem je tu robotní povinnost, sedlák má mít potah a být tak schopen zajistit potažní robotu. Zjednodušeně lze říci, že sedláci a chalupníci jsou na rustikálu a domkáři a pozdější familianti na dominikálu. V uvedeném smyslu se uplatňuje termín sedlák/rusticus od dob kolonizace (emfyteutického práva) až po konec poddanství (1848). Zakoupenost sedláků je problém, který by byl na zvláštní povídání.

Konkrétně k vaší otázce. Ano, rusticus znamená určitý vztah k půdě. Jde o sedláka, který má půdu na rustikálu, ta je de iure v nájmu (grunt se splácí vejrunky), ale ten je dědičný (zakoupenost v Čechách a na Moravě převažuje) a zcizitelný (může být prodán, odkázán atp.) Nikdy se tento termín nepoužívá obecněji ve smyslu rolník nebo zemědělec. Bauer = sedlák, láník je druh sedláka.

Pro lepší orientaci v majetkoprávních otázkách nezbývá než doporučit primární literaturu, v první řadě Kroftovy Dějiny selského stavu.
Jan Pecháček
ilustrované rodokmeny
http://odkudjsme.cz/
https://www.facebook.com/odkudjsme
Uživatelský avatar
janpechacek
 
Příspěvky: 451
Registrován: pon úno 16, 2015 10:18
Bydliště: Olomouc

Re: rusticus

Příspěvekod Zora » pon bře 19, 2018 13:19

díky, takhle jsem to vnímala, proto jsem vlastně položila dotaz, abych se ujistila. Velice pěkně děkuji. Z
Uživatelský avatar
Zora
 
Příspěvky: 16442
Registrován: čtv kvě 31, 2012 14:01
Bydliště: Ivančice
Oblast pátrání: Ivančice a okolí, Brno-Zábrdovice, jižně od Brna, Tišnovsko, Vysočina-Žďár, Křižanov, Velkobítešsko, Náměšťsko, z části Třebíč, mlynářské rody na řekách Jihlava, Oslava, matriky Rakousko z části


Zpět na Výklad pojmů

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník